Takaisin

Pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain tiedonsaantioikeuksien riittävyys tarkistetaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 31.10.2014 13.10
Tiedote

Sisäministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa tarkistetaan pelastuslain sekä hätäkeskustoiminnasta annetun lain tiedonsaantioikeuksien ja rekisterisäännösten riittävyys viranomaistoiminnan kannalta. Tavoitteena on luoda edellytykset turvallisuusviranomaisten tehokkaalle yhteistyölle ja tiedonvaihdolle yli viranomaisrajojen sekä tietojen tarkoituksenmukaiselle ylläpitämiselle.

Tällä hetkellä on käynnissä Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskustietojärjestelmähanke (Erica) ja Poliisihallituksen KEJO-hanke, joissa kehitetään viranomaistoimintaa ja tietojärjestelmiä. Molemmat ovat hankkeita, jotka vaikuttavat useihin eri viranomaisiin. Tarkoituksena on mahdollistaa tehokas viranomaisten välinen yhteistoiminta ja yhteinen tilannekuva sekä mahdollistaa uusien työprosessien käyttöönotto. Lisäksi on tarkoitus mahdollistaa riittävä tiedon saatavuus toiminnan tueksi.

Uusien tietojärjestelmien käyttöönotto edellyttää lainsäädännön tarkistamista liittyen tilannekuvan muodostamiseen sekä tietojen käyttöön viranomaistehtävissä.

Hankkeen toimikausi on 1.11.2014-1.11.2015. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2015.

Lisätietoja hankesivulta:
www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/tiedonsaantioikeus-_ja_rekisterisaannosten_tarkistaminen

Lisätietoja:
tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, 0295 488 450
pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki, 0295 488 419

Uusimmat