Ajankohtaisiin

Pelastushenkilöstön fyysisen kunnon arvioinnista julkaistu ohje

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2016 14.39
Uutinen

Sisäministeriö on julkaisut pelastuslaitoksille ohjeen pelastushenkilöstön fyysisen kunnon ja terveydentilan arvioinnista ja kehittämisestä. Tarkoitus on kannustaa henkilöstöä osallistumaan fyysisen toimintakyvyn arviointiin ja siitä saadun palautteen perusteella kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään. Tavoitteena on, että fyysinen toimintakyky mahdollistaisi pelastustoimintaan osallistumisen koko työuran ajan.

Ohjeessa on määritelty keskeiset pelastustoimen tehtävien vaativuusluokat yleisellä tasolla sekä kuvattu, miten terveydentilaa ja fyysistä toimintakykyä arvioidaan. Ohjeella tavoitellaan yhtenäistä ja vertailukelpoista fyysisen toimintakyvyn arviointia kaikissa pelastuslaitoksissa. Lisäksi nykyistä arviointia halutaan keventää niin, että hyväkuntoisen henkilön toimintakykyä ei enää tarvitsisi arvioida joka vuosi.

Ohje tähtää siihen, että terveystarkastukset ja fyysisen toimintakyvyn arviointi tukisivat toinen toisiaan ja ne tehtäisiin samassa rytmissä. Fyysisen toimintakyvyn arviointi olisi kokonaisuus, jossa yksittäinen osio ei estäisi henkilön toimintaa pelastustehtävissä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on otettu käyttöön ns. FireFit-indeksi.

Altistumisen seurantaa varten jokainen pelastustehtäviin osallistuva pelastushenkilö, joka saattaa altistua haitallisille aineille, pitää jatkossa yllä altistumispäiväkirjaa.

Vaativia tehtäviä ja savusukellusta edellyttäviä perustehtäviä suorittavien henkilöiden fyysistä toimintakykyä on arvioitava säännöllisesti ohjeen mukaisesti. Perustehtäviä tai muita pelastustoimen tehtäviä tekeviä henkilöitä kannustetaan osallistumaan fyysisen toimintakyvyn arviointiin, mutta arviointiin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Ohje korvaa nykyisin pelastussukellusohjeessa olevan osion fyysisen toimintakyvyn arvioinnista.

Tutustu ohjeeseen: Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä (Sisäministeriön julkaisu 5/2016) http://www.intermin.fi/julkaisu/052016

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Taito Vainio, p. 0295 488423, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 18.1.2023 13:42
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 17.1.2023 12:31
Pelastaja saapuu tehtäväpaikalle. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.1.2023 9:14