Tillbaka

Anvisning för bedömning av räddningspersonalens fysiska kondition har publicerats

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2016 14.39
Nyhet

Det här är en översättning av webbnyhet som publicerades på finska 7.3.2016

Inrikesministeriet har publicerat en anvisning till räddningsverken för bedömning och utveckling av räddningspersonalens fysiska kondition och hälsotillstånd. Avsikten är att uppmuntra personalen att delta i bedömningen av den fysiska funktionsförmågan och utifrån den respons som den ger utveckla sin egen fysiska funktionsförmåga. Målet är att den fysiska funktionsförmågan gör det möjligt att delta i räddningsverksamheten under hela arbetskarriären.

I anvisningen anges på allmän nivå de viktigaste svårighetsklasserna för uppgifterna inom räddningsväsendet och beskrivs hur hälsotillståndet och den fysiska funktionsförmågan bedöms. Ett av syftena med anvisningen är att bedömningen av den fysiska funktionsförmågan ska ske på ett enhetligt och jämförbart sätt vid alla räddningsverk. Dessutom vill man lätta på den nuvarande bedömningen så att funktionsförmågan för den som är vid god hälsa inte längre behöver bedömas varje år.

Syftet med anvisningen är att hälsoundersökningarna och bedömningen av den fysiska funktionsförmågan stöder varandra och att de utförs i samma rytm. Avsikten är att bedömningen av den fysiska funktionsförmågan är en helhet där en enskild del av bedömningen inte kan utgöra ett hinder för att utföra räddningsväsendets uppgifter. För att detta mål ska kunna nås har ett s.k. FireFit-index tagits i bruk.

För att följa exponeringen ska varje person som deltar i räddningsuppgifter och som eventuellt exponeras för skadliga ämnen i forsättningen hålla exponeringsdagbok.

Den fysiska funktionsförmågan för de personer som utför krävande uppgifter och grundläggande uppgifter som förutsätter rökdykning ska bedömas regelbundet enligt anvisningen. De personer som utför grundläggande uppgifter eller räddningsväsendets övriga uppgifter uppmuntras att delta i bedömningen av den fysiska funktionsförmågan, men deltagandet grundar sig på frivillighet.

Anvisningen ersätter det avsnitt om bedömningen av den fysiska funktionsförmågan som för närvarande ingår i anvisningen för räddningsdykning.

Bekanta dig med anvisningen: Anvisning för bedömning och utveckling av räddningspersonalens funktionsförmåga (Inrikesministeriets publikation 6/2016) www.intermin.fi/publikation/062016

Ytterligare information

Taito Vainio, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 423, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00