Takaisin

Pelastajakoulutukseen, pakolaiskiintiön nostamiseen ja EXIT-toimintaan esitetään lisärahoitusta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2021 14.22
Tiedote 146/2021

Sisäministeriön hallinnonalalle esitetään vuoden 2022 täydentävässä talousarvioehdotuksessa yhteensä 20,4 miljoonan euron lisäystä. Määrärahaa esitetään mm. turvallisuusviranomaisten yhteisen KEJO-tietojärjestelmän kehittämiseen 6,85 miljoonaa euroa, Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmämaksuihin 1,3 miljoonaa euroa ja EU-rahastomomentille 8 miljoonaa euroa. Pelastajakoulutuksen vahvistamiseen esitetään yhteensä 1,95 miljoonaa euroa ja EXIT-toimintaan 0,3 miljoonan euron lisäystä. Pakolaiskiintiön nostamiseen esitetään 1,1 miljoonaa euroa.

Ruotsinkielisellä pelastajakurssilla ja pelastajakoulutettavien määrän lisäyksellä vastataan kasvavaan pelastajatarpeeseen

Pelastustoimen toimintavalmiuden parantaminen ja varallaoloon liittyvät muutokset aiheuttavat vuosien 2020−2030 aikana noin 1 000 pelastajan lisätarpeen. 

Pelastajakoulutuksen vahvistamiseen esitetään yhteensä 1,95 miljoonaa euroa. Pelastajakoulutettavien aloituspaikkamäärää nostetaan kertaluonteisesti 24:llä opiskelijalla. Ruotsinkielisen pelastajahenkilöstön määrän turvaamiseksi järjestetään vuonna 2022 alkava ruotsinkielinen 30 opiskelupaikan pelastajakurssi. Ruotsinkielinen kurssi toteutetaan Kuopiossa sijaitsevan Pelastusopiston järjestämänä alueellisena kurssina yhteistyössä toisen alueellisen pelastuslaitoksen kanssa. Pelastajakoulutuksen lisäyksellä turvataan palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja laatua koko maassa.

Pelastustoimen erityismenojen määrärahojen tasoa ehdotetaan nostettavaksi n. 1 miljoonalla eurolla 3 miljoonaan euroon.

Pakolaiskiintiö nousee 1500 henkilöön

Afganistanin tilanteesta johtuen Suomen vuoden 2022 pakolaiskiintiö esitetään nostettavaksi 1500 henkilöön. Aiemman päätöksen mukaan Suomi oli valmistautunut vastaanottamaan 1050 kiintiöpakolaista vuonna 2022. Pakolaiskiintiön nostamiseen esitetään 1,1 miljoonan euron lisäystä.

Lisäys EXIT-toimintaan ja sen kehittämiseen

EXIT-toiminnassa kohdennetaan räätälöityä tukipalvelua henkilöille, jotka ovat jo radikalisoituneet tai vaarassa radikalisoitua. Toimintaa on kehitetty vuodesta 2015 alkaen, jolloin EU antoi suosituksen, jonka mukaan rikosoikeudellisten toimien ohella jäsenmaissa tulisi olla väkivaltaisesta ekstremistisestä toiminnannasta ja ääriajattelusta irtautumista tukevia palveluja. EXIT-toiminnan ja sen kehittämisen tavoitteena on pysyvä palvelu, jota järjestävät sekä viranomaiset että järjestöt.

EXIT-toimintaan ja sen kehittämiseen yhteistyössä julkisen sektorin ja järjestöjen kanssa esitetään 0,3 miljoonan euron lisäystä. 

Lisätietoja:
talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513
ministeri Ohisalon erityisavustaja Heikki Sairanen, p. 050 456 4662

Uusimmat