Tillbaka

Tilläggsfinansiering föreslås för räddningsutbildning, höjning av flyktingkvoten och EXIT-verksamhet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 14.22
Pressmeddelande

I det kompletterande budgetförslaget för 2022 föreslås för inrikesministeriets förvaltningsområde ett tillägg på sammanlagt 20,4 miljoner euro. Det föreslås bland annat ett anslag på 6,85 miljoner euro för utveckling av säkerhetsmyndigheternas gemensamma informationssystem KEJO, 1,3 miljoner euro för Nödcentralsverkets avgifter för informationssystem och 8 miljoner euro för momentet för EU-fonderna. För att stärka räddningsutbildningen föreslås totalt 1,95 miljoner euro och för EXIT-verksamheten ett tillägg på 0,3 miljoner euro. Ett anslag på 1,1 miljoner euro föreslås för en höjning av flyktingkvoten.

Det växande behovet av räddare tillgodoses genom att anordna en svenskspråkig räddningskurs och öka antalet personer i räddningsutbildningen

Förbättringen av räddningsväsendets aktionsberedskap och ändringarna i anslutning till beredskapen orsakar ett ytterligare behov av cirka 1 000 räddare 2020–2030. 

För att stärka räddningsutbildningen föreslås totalt 1,95 miljoner euro. Antalet nybörjarplatser i räddningsutbildningen ökas med 24 genom en engångshöjning. För att trygga mängden svenskspråkig räddningspersonal ordnas en svenskspråkig räddningskurs som har 30 studieplatser och som inleds 2022. Den svenskspråkiga kursen genomförs som en regional kurs och ordnas av Räddningsinstitutet i Kuopio i samarbete med något annat regionalt räddningsverk. Genom utökad räddningsutbildning tryggas lika tillgång till och kvalitet på tjänster i hela landet.

Det föreslås att nivån på anslagen för räddningsväsendets särskilda utgifter höjs med cirka 1 miljon euro till 3 miljoner euro.

Flyktingkvoten höjs till 1 500 personer

Med anledning av läget i Afghanistan föreslås att Finlands flyktingkvot för 2022 höjs till 1 500 personer. Enligt ett tidigare beslut hade Finland förberett sig på att ta emot 1 050 kvotflyktingar 2022. För höjningen av flyktingkvoten föreslås ett tillägg på 1,1 miljoner euro.

Tillägg för EXIT-verksamheten och utvecklingen av den

EXIT-verksamheten erbjuder skräddarsydda stödtjänster till personer som redan är radikaliserade eller riskerar att radikaliseras. Verksamheten har utvecklats sedan 2015, när EU gav en rekommendation enligt vilken medlemsländerna vid sidan av straffrättsliga åtgärder ska ha tjänster som stöder människor att lämna våldsbejakande extremistisk verksamhet och extremt tänkande. Målet för EXIT-verksamheten och utvecklingen av den är en permanent tjänst som ordnas av både myndigheter och organisationer.

För EXIT-verksamheten och utvecklingen av den i samarbete med den offentliga sektorn och organisationer föreslås ett tillägg på 0,3 miljoner euro. 

Ytterligare information
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513
Heikki Sairanen, minister Ohisalos specialmedarbetare, tfn 050 456 4662

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00