Takaisin

Paloturvallisuuslaitteita koskevaa sääntelyä selkeytetään

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 25.1.2024 14.18
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 25.1.2024 eduskunnalle esityksen laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista. Uusi laki korvaisi nykyisen pelastustoimen laitteista annetun lain. Uudistettu laki vastaisi sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa sääntelyä ja sen nojalla annettuja asetuksia.

Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja ajantasaistaa paloturvallisuuslaitteita ja muita lain soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevaa sääntelyä. Lisäksi sääntelyä yhdenmukaistettaisiin muun vastaavan sääntelyn kanssa, useat edotetut muutokset nykytilaan olisivat luonteeltaan teknisiä tai sääntelyä täsmentäviä. Uusi laki ehdotetaan lisättäväksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain soveltamisalaan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto olisi lain pääasiallinen valvontaviranomainen. Laissa säädettäisiin Tukesin toimivaltuuksista valvoa paloturvallisuuslaitteistojen asennusliikkeitä ja tarkastuslaitoksia sekä käsisammutinliikkeitä. Rekisterisääntelyä täydennettäisiin vastaamaan nykyisiä henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia.

Lakiesitys sisältää kolme sääntelykokonaisuutta

Ensimmäinen kokonaisuus sääntelee rakennuksiin asennettavien paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen vaatimuksia, niiden asennus- ja huoltotöitä sekä tarkastuksia. Toinen kokonaisuus koskee käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöitä, tarkastus- ja huoltovelvoitetta sekä tarkastuksen ja huollon määrävälejä. Näihin kokonaisuuksiin liittyen lakiesitys sisältää myös vaatimukset toiminnanharjoittajille, jotka asentavat paloilmoittimia ja automaattisia sammutuslaitteistoja tai tekevät käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöitä.

Kolmannessa kokonaisuudessa määritellään tuotevaatimukset alkusammutustuotteille, rakennuksiin tarkoitetuille palonilmaisu-, sammutus- ja savunpoistolaitteille, poistumisvalaistustuotteille, puupolttoisille tehdasvalmisteisille tulisijoille sekä väestönsuojan laitteille ja varusteille. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alussa.  

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista ja siihen liittyviksi laeiksi

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. 0295 488 432, etunimi.sukunimi@gov.fi
yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.2.2024 13:52
erityisasiantuntija Mikko Hiltunen Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 26.1.2024 10:09
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 25.1.2024 14:18