Takaisin

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto Marko Hassiselle ja Kalle Kupariselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2019 10.15
Tiedote 97/2019

Palosuojelurahaston vuoden 2019 Innovaatiopalkinnon jaetun ensimmäisen palkinnon saivat erikoistutkija Marko Hassinen sammutustähystimen kehittämisestä sekä palomies Kalle Kuparinen sammutus- ja raivaustyöskentelyyn käytettävästä seinätuesta.

Sammutustähystin mahdollistaa sammutustyön rakennuksen ulkopuolelta ja vähentää palomiesten altistumista. Seinätuki parantaa pelastushenkilöstön työturvallisuutta ja tekee tikaskaluston käytöstä monipuolisempaa.

Innovaatiopalkinnon saajat julkistettiin torstaina 21. marraskuuta pelastustoimen ajankohtaispäivillä Joensuussa. Palkinnon suuruus on yhteensä 20 000 euroa, josta molemmille voittajille myönnettiin 10 000 euroa.

Sammutustähystin vähentää henkilöstön altistumista ja tehostaa savusukellustyötä

Marko Hassisen kehittämän sammutustähystimen avulla voidaan rakennuksen ulkopuolelta käsin tutkia sammutettavaa kohdetta ja etsiä alkupaloa sekä tilassa mahdollisesti olevia pelastettavia henkilöitä.

Rakennuksen seinään tai esimerkiksi oveen tai ikkunan karmiin tehdään kohteen tarkastuksessa pieni reikä, josta sammutustähystimen tähystinosa viedään palavaan tilaan. Hassinen on rakentanut laitteen sekä ohjelmoinut sovelluksen, jolla sammutustähystintä voidaan liikuttaa. Sovellus toimii mobiililaitteessa, jolloin tähystimen käyttö ei sido henkilöstöresurssia. Tähystimen kärki kääntyy kohteessa vapaasti, joten koko huonetila voidaan tarkastaa tähystämällä.

– Koska sammutus voidaan tehdä rakennuksen ulkopuolelta, vähenee henkilöstön altistuminen savukaasuille ja kuumuudelle olennaisesti. Lisäksi sammutustähystin parantaa työturvallisuutta. Palavaan tilaan ei tarvitse mennä sisälle, ennen kuin se on jäähtynyt ja tuuletettu, kertoo Hassinen.

Sammutustähystimen päässä on lämpökamera, joka välittää kuvaa palavasta kohteesta sammuttajan käytössä olevaan päätelaitteeseen. Lämpökameran avulla sammutusvesi voidaan kohdentaa suoraan palopesäkkeisiin ja palokaasuihin. Vedellä sammutetaan vain todennettuja kuumia kohteita huoneistosta, jolloin käytetty vesi tilassa höyrystyy ja tehostaa sammuttamista. Tämän ansiosta vesivahingot ja ympäristöongelmaksi todettu sammutusvesi vähenevät huomattavasti.

– Sammutustähystimessä parasta on, että tehokas sammutustyö on mahdollista aloittaa vähäiselläkin henkilöstöllä. Tähystimen avulla yksikin sammuttaja pystyy tehokkaaseen sammutustoimintaan eikä häneltä vaadita pelastussukelluskelpoisuutta, Hassinen selventää.

Innovaatio parantaa paloturvallisuutta myös haja-asutusalueilla, sillä tehokas sammutustyö voidaan aloittaa turvallisesti heti ensimmäisen yksikön saavuttua kohteeseen.

Tikkaisiin asennettava seinätuki tekee työskentelystä turvallisempaa

Kalle Kuparisen kehittämä seinätuki on tikaskalustoon asennettava lisäosa. Seinätuen avulla tikkailla työskentelystä tulee turvallisempaa ja tikkaiden käyttö pelastustoiminnassa monipuolistuu. Seinätuki ei edellytä suuria investointeja tai rakenteellisia muutoksia tikkaisiin, vaan se sopii jo käytössä olevaan tikaskalustoon. Seinätuki on myös helppo sijoittaa pelastusajoneuvoon pienen kokonsa ansiosta.

– Parasta seinätuessa on sen helppokäyttöisyys. Seinätuen materiaali on alumiinia, jonka johdosta tuote on kevyt. Seinätuki on myös nopeasti paikalleen kiinnitettävä. Tuote on suunniteltu käyttäjien tarpeeseen, kertoo Kalle Kuparinen.

Innovaation avulla pelastaja pystyy säätämään tikkaiden etäisyyttä seinästä työskentelyyn paremmin sopivaksi. Näin tikkaiden kulmasta tulee loivempi, mikä mahdollistaa tukevamman asennon ja antaa käsille lisää työskentelytilaa. Paremmalla ja tukevammalla työskentelyasennolla vältetään muun muassa putoamisvaara sekä parannetaan työturvallisuutta.

Seinätuen ansiosta esimerkiksi sammutinleikkuria voidaan käyttää tehokkaammin, sillä sen avulla tikkailta voi käyttää leikkuria turvallisesti. Seinätuki mahdollistaa myös muunlaisten sammutusmenetelmien käytön.

– Keksinnön lähtökohtana oli kehittää ratkaisu siihen, miten sammutinleikkuria voitaisiin hyödyntää paremmin. Matkan varrella tulleiden vinkkien pohjalta tuote on saatu soveltumaan monipuolisesti erilaisiin pelastus- ja raivaustehtäviin. Seuraavaksi toivon, että sopiva yritys ryhtyisi valmistamaan seinätukea palokuntien käyttöön, kertoo Kuparinen.

Mikä on Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto?

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt mainittuja tavoitteita. Keksintö voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai vastaava muu uusi keksintö.

Lisätietoja

erikoistutkija Marko Hassinen, marko.hassinen@pelastusopisto.fi
palomies Kalle Kuparinen, kalle.kuparinen@vantaa.fi
Palosuojelurahaston pääsihteeri Johanna Herrala ,puh. 0295 488460, johanna.herrala@intermin.fi

Uusimmat