Tillbaka

Brandskyddsfondens innovationspris tilldelas Marko Hassinen och Kalle Kuparinen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2019 10.15
Pressmeddelande 97/2019

I utdelningen av Brandskyddsfondens innovationspris 2019 delas första plats av specialforskaren Marko Hassinen för utvecklandet av ett släckningsendoskop och brandmannen Kalle Kuparinen för ett väggstöd som används för släcknings- och röjningsarbete.

Släckningsendoskopet möjliggör släckningsarbete utanför byggnaden och minskar brandmännens exponering. Väggstödet förbättrar räddningspersonalens säkerhet i arbetet och gör användningen av stegutrustningen mångsidigare.

Pristagarna offentliggjordes torsdagen den 21 november vid räddningsväsendets aktualitetsseminarium i Joensuu. Prissumman är sammanlagt 20 000 euro, varav vinnarna fick 10 000 euro vardera.

Släckningsendoskopet minskar personalens exponering och effektiviserar rökdykningen

Med hjälp av släckningsendoskopet, som utvecklats av Marko Hassinen, kan man från utsidan av en byggnad manuellt undersöka det objekt som ska släckas och söka efter brandungen samt eventuella personer som behöver räddas.

Vid inspektionen av byggnaden öppnas ett litet hål i byggnadens vägg, i en dörr eller i en fönsterkarm genom vilket släckningsendoskopets endoskopdel förs in i den brinnande lokalen. Hassinen har byggt anordningen och programmerat en applikation med vilken släckningsendoskopet kan manövreras. Applikationen fungerar i mobilapparater vilket gör att användningen av endoskopet inte binder personalresurser. Endoskopets spets vrider sig fritt i objektet, så hela utrymmet kan kontrolleras med hjälp av det.

– Eftersom släckningen kan göras utanför byggnaden, minskar personalens exponering för rökgaser och hetta väsentligt. Dessutom förbättrar släckningsendoskopet säkerheten i arbetet. Man behöver inte gå in i en brinnande lokal förrän den har svalnat och ventilerats, berättar Hassinen.

På ändan av släckningsendoskopet finns en värmekamera som förmedlar bilder från det brinnande objektet till en terminal som används av släckningspersonalen. Med hjälp av värmekameran kan släckvatten riktas direkt mot brandhärdar och brandgaser. Med vattnet släcks endast verifierat heta objekt i lägenheten, varvid det använda vattnet i lokalen förångas och effektiviserar släckningen. Tack vare detta minskar vattenskadorna och släckvattnet, som konstaterats vara ett miljöproblem, betydligt.

– Det bästa med släckningsendoskopet är att det är möjligt att inleda ett effektivt släckningsarbete även med en liten personal. Med hjälp av endoskopet kan en enda släckningsman bedriva effektiv släckningsverksamhet och hen behöver inte ha behörighet för räddningsdykning, förklarar Hassinen.

Innovationen förbättrar brandsäkerheten också i glesbygden, eftersom ett effektivt släckningsarbete tryggt kan inledas genast när den första enheten anlänt till platsen.

Väggstöd som installeras på stegar gör arbetet tryggare

Det väggstöd som utvecklats av Kalle Kuparinen är en tilläggsdel som ska installeras på stegutrustning. Med hjälp av väggstödet blir arbetet på stegar tryggare och användningen av stegar i räddningsverksamheten blir mångsidigare. Väggstödet förutsätter inga stora investeringar eller strukturella ändringar på stegarna, utan det lämpar sig för den stegutrustning som redan är i bruk. Det är också lätt att få in väggstödet i ett räddningsfordon eftersom det inte tar mycket plats.

– Det bästa med väggstödet är att det är lätt att använda. Väggstödet är tillverkat av aluminium som gör att produkten är lätt. Väggstödet kan också snabbt fästas på plats. Produkten är planerad för användarnas behov, berättar Kalle Kuparinen.

Med hjälp av innovationen kan räddaren justera stegens avstånd från väggen så att det lämpar sig bättre för arbetet. På så sätt blir stegens vinkel mindre brant, vilket möjliggör en stadigare ställning och mer arbetsutrymmen för händerna. Genom en bättre och stadigare arbetsinställning undviks bland annat fallrisk och säkerheten i arbetet förbättras.

Tack vare väggstödet kan t.ex. en skärsläckare användas effektivare, eftersom stödet gör det möjligt att på ett säkert sätt använda släckaren. Väggstödet möjliggör också användning av andra släckningsmetoder.

– Utgångspunkten för uppfinningen var att utveckla en lösning på hur skärsläckaren kunde utnyttjas bättre. Utifrån tips jag fått under arbetets gång har produkten på ett mångsidigt sätt kunnat anpassas för olika räddnings- och röjningsuppgifter. Härnäst hoppas jag att ett lämpligt företag börjar tillverka väggstöden för brandkårernas bruk, säger Kuparinen.

Vad är Brandskyddsfondens innovationspris?

Syftet med Brandskyddsfondens innovationspris är att uppmuntra företag, organisationer, personal inom räddningsbranschen och enskilda personer att utveckla nya, effektivare och säkrare anordningar, förfaranden och arbetsmetoder samt att förbättra räddningsbranschens synlighet och uppskattning i samhället. Priset kan beviljas en innovation som utarbetas av ett företag, en sammanslutning eller en enskild person och som avsevärt har främjat dessa mål. Innovationen kan vara en anordning, ett redskap eller en maskin, en arbetsmetod, ett tillvägagångssätt eller någon annan motsvarande ny uppfinning.

Ytterligare information

Marko Hassinen, specialforskare, marko.hassinen@pelastusopisto.fi
Kalle Kuparinen, brandman, kalle.kuparinen@vantaa.fi
Johanna Herrala, Brandskyddsfondens generalsekreterare, tfn 0295 488 460, johanna.herrala@intermin.fi

Det senaste