Takaisin

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto kevytsavuhormien läpivientisuojan sekä paloturvallisuuspelin kehittäjille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2016 11.39
Tiedote

Palosuojelurahaston (PSR) vuoden 2016 Innovaatiopalkinnon saivat palomestarina työskentelevä Harri Huumo Jokilaaksojen pelastuslaitokselta sekä palomies-sairaankuljettaja Jussi-Henrikki Rautio Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Harri Huumon innovaatio on patentoitu läpivientisuoja, jonka tarkoituksena on ehkäistä kevytsavuhormien aiheuttamia rakennuspaloja estämällä lämmön liiallinen nousu rakenteissa. Jussi-Henrikki Rautio palkittiin kehityskelpoisen ja innovatiivisen Rescuebuesters-turvallisuuskasvatuspelin kehittämisestä, jonka aiheena on paloturvallisuus.

Innovaatiopalkinnon saajat julkistettiin tänään 14. lokakuuta pelastustoimen ajankohtaisseminaarissa Jyväskylässä. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa, joka jaettiin tasan voittajien kesken.

Läpivientisuoja on kehitetty korvaamaan nykyiset villaeristeellä toteutetut läpiviennit metallisille kevytsavuhormeille. Pitkän lämmitysjakson aikana villaeristeellä toteutetut läpiviennit voivat varata lämpöä itseensä yli kriittisen rajan ja pahimmillaan eristeen lämpötila voi nousta rakenteita sytyttävälle tasolle. Nyt palkitulla läpivientisuojalla saadaan lisäturvaa hormeille.

Tuotteen innovaatio liittyy läpiviennin toteutukseen, jossa lämmöneristys ja haihdutus tapahtuvat kevytsorasta muotoon tehdyistä kappaleista, joiden sisäpinnassa olevat urat tehostavat lämmön poistumista. Tuotteessa käytetään vanhaa tuttua materiaalia uudella, helpolla tavalla. Eristeenä kevytsora ei painu kasaan, toisin kuin villa. Läpivientisuoja asennetaan metallisen kevytsavuhormin ympärille. Asennustapa mahdollistaa tuotteen asentamisen niin uudisrakennuksiin kuin jälkiasennuksena vanhoihin kohteisiin.

- Innovaation lähtökohtana oli kehittää ratkaisu, jolla saataisiin poistettua metallisavuhormien läpivientiä vaivaavat ongelmat. Kehitettävän ratkaisun tuli estää läpiviennin lämpötilan nousu vaarallisen korkealle tasolle, minimoida asennusvirheet sekä olla helposti asennettavissa. Lähivientisuojan materiaalina on kevytsora. Kevytsora on palamaton ja kestää hyvin yli 1000 asteen lämpötilan, kertoo Harri Huumo.

- Innovaatiota on testattu aidoissa olosuhteissa oikeassa saunarakennuksessa. Testeissä on käytetty haastavinta yhdistelmää, puulämmitteistä kiuasta sekä teräshormia. Testien perusteella läpivientisuojan ulkopinnan lämpötila jäi 78,5 asteen. Kriittisenä rajana pidetään 85 astetta, toteaa innovaation keksijä.

Rescuebusters-peli on kehityskelpoinen ja innovatiivinen peli paloturvallisuudesta. Pelissä paloturvallisuus on jaettu ennaltaehkäisyyn, alkusammutukseen ja toimintaan tulipaloissa. Peli lisää tietoa oikeanlaisista toimintatavoista tulipaloissa ja parantaa siten paloturvallisuutta. Paloturvallisuuden jälkeen peliin on tarkoitus lisätä ensiapuosio sekä myöhemmin myös muita turvallisuusaiheita.

Innovaation lähtökohtana on Jussi Raution mukaan ollut lapsia ja nuoria kiinnostavan pelillisen turvallisuuskasvatusmateriaalin luominen ja sen avulla paloturvallisuuden ja yleisen turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Paloturvallisuusosion alfa-versio ja palotalo valmistuu kokonaisuudessaan vuodenvaihteen paikkeilla. Pelin ensimmäisen version on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2017.

- Peli parantaa mielestäni paloturvallisuutta, sillä 3D-animaatiot ja tilanteiden toistot luovat pelaajalle muistijälkiä oikeista ja turvallisista toimintamalleista, jotka voivat pelastaa kriisitilanteessa. Pelissä on vahva ennaltaehkäisyn näkökulma. Innovaatiossa parasta on mielestäni kaikille tärkeän aiheen opettaminen nykyaikaisin keinoin, toteaa Jussi Rautio.

- Peliä voidaan käyttää kouluissa turvallisuuskasvatuksen tukena tai kotona opettavana viihdepelinä. Peli toimii Android- ja iOS-käyttöjärjestelmillä, joten se on helposti jokaisen saatavilla. Peli tulee sovelluskauppoihin kuluttajien ladattavaksi, kertoo Rautio.

Mikä on Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto?

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt mainittuja tavoitteita. Palkinto voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai vastaava muu uusi keksintö.

Katso video innovaatiopalkinnosta ja voittajista: https://www.youtube.com/watch?v=HrIishcEd6o

Lue innovaatiopalkinnosta: www.psr.fi/innovaatiopalkinto

Lisätietoja

palomestari Harri Huumo, p. 044-309 3112 (Jokilaaksojen pelastuslaitos)
palomies-sairaankuljettaja Jussi-Henrikki Rautio, p. 050 5826712 (Pirkanmaan pelastuslaitos)
pääsihteeri Johanna Herrala, p. 0295 488 460 (Palosuojelurahasto)