Takaisin

Palopäällystökoulutus siirtymässä Savoniasta Poliisiammattikorkeakouluun

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2016 14.51
Tiedote

Vastuu pelastustoimen päällystökoulutuksen järjestämisestä on siirtymässä Savonia-ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle (Polamk). Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta. Pelastusopisto toteuttaisi edelleen koulutuksen. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 22. syyskuuta.

Siirron taustalla on koulutuksen rahoituksen turvaaminen. Koulutuksen järjestää nykyisin Savonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Pelastusopiston kanssa. Savonian maksuosuus koulutuksesta on viime vuosina laskenut ja sen arvioidaan laskevan edelleen merkittävästi. Rahoituksen turvaamiseksi päällystökoulutus siirrettäisiin takaisin sisäministeriön hallinnonalalle Poliisiammattikorkeakoulun yhteyteen. Koulutuksen rahoitus siirtyisi opetus- ja kulttuuriministeriöstä sisäministeriön hallinnonalalle vuoden 2017 talousarviossa.

Varmuus rahoituksesta antaisi paremmat mahdollisuudet kehittää päällystökoulutusta jatkossakin. Samalla sisäiseen turvallisuuteen liittyvää koulutusta voitaisiin kehittää ja suunnitella nykyistä eheämpänä kokonaisuutena. Tiiviimpi yhteistyö sisäisen turvallisuuden oppilaitosten - Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun - välillä toisi myös muita synergiaetuja.

Pelastustoimen päällystön koulutusta selvittänyt työryhmä esitti loppuraportissaan viime helmikuussa koulutuksen siirtoa Poliisiammattikorkeakouluun.

Lue lisää hankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/palopaallystokoulutus

Lisätietoja

pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki, p. 0295 488 419, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.2.2024 13:52
viestinnän erityisasiantuntija Ansa Jokiranta Kolumni
erityisasiantuntija Mikko Hiltunen Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 26.1.2024 10:09
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 25.1.2024 14:18