Takaisin

Palopäällystökoulutus Savoniasta Poliisiammattikorkeakouluun

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2016 13.40
Tiedote

Vastuu pelastustoimen päällystökoulutuksen järjestämisestä siirtyy Savonia-ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle (Polamk). Pelastusopisto toteuttaa edelleen koulutuksen. Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 15. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Muutos tulee voimaan vuoden 2017 alusta.

Siirron taustalla on koulutuksen rahoituksen turvaaminen sekä sisäiseen turvallisuuteen liittyvän koulutuksen kehittämisen ja suunnittelun tehostaminen. Koulutuksen järjestää nykyisin Savonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Pelastusopiston kanssa. Savonian maksuosuus koulutuksesta on viime vuosina laskenut ja sen arvioidaan laskevan edelleen merkittävästi. Rahoituksen turvaamiseksi päällystökoulutus siirretään takaisin sisäministeriön hallinnonalalle Poliisiammattikorkeakoulun yhteyteen. Koulutuksen rahoitus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöstä sisäministeriön hallinnonalalle vuoden 2017 talousarviossa.

Lue lisää hankkeesta: http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/palopaallystokoulutus

Lisätietoja

pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki, p. 0295 488 419, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat