Tillbaka

Utbildningen för brandbefäl från Savonia till Polisyrkeshögskolan

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2016 13.40
Pressmeddelande

Ansvaret för ordnandet av befälsutbildningen för räddningsväsendet överförs från yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu till Polisyrkeshögskolan. Utbildningen genomförs fortfarande av Räddningsinstitutet. Regeringen föreslog torsdagen den 15 december att lagen gällande detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredagen. Ändringen träder i kraft vid ingången av 2017.

Genom överföringen vill man trygga finansieringen av utbildningen och effektivisera utvecklingen och planeringen av den utbildning som gäller inre säkerhet. För närvarande ordnas utbildningen av yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu i samarbete med Räddningsinstitutet. Savonias betalningsandel av utbildningen har minskat under de senaste åren och den uppskattas minska ytterligare på ett betydande sätt. För att trygga finansieringen överförs befälsutbildningen tillbaka till inrikesministeriets förvaltningsområde i anslutning till Polisyrkeshögskolan. Finansieringen av utbildningen överförs från undervisnings- och kulturministeriet till inrikesministeriets förvaltningsområde i budgeten för 2017.

Läs mer om projektet: www.intermin.fi/sv/lagberedning/brandbefalsutbildningen

Ytterligare information

Veli-Pekka Hautamäki, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 419, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste