Takaisin

Palopäällystökoulutuksen siirtoa Poliisiammattikorkeakouluun aletaan valmistella

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2016 15.54
Tiedote

Sisäministeriö on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen pelastustoimen ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siirtämiseksi Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Koulutuksen järjestää nykyisin Savonia yhteistyössä Pelastusopiston kanssa. Opiskelijat ovat Savonian opiskelijoita, mutta opetuksesta huolehtii pääosin Pelastusopisto. Lähtökohtana on, että merkittävä osa opetuksesta annettaisiin edelleen Kuopiossa sijaitsevassa Pelastusopistossa.

Pelastustoimen päällystön koulutusta selvittänyt työryhmä esitti loppuraportissaan helmikuussa koulutuksen siirtoa Poliisiammattikorkeakouluun. Siirron taustalla on koulutuksen rahoitus. Savonia on vähentänyt merkittävästi rahoitustaan Pelastusopistolle. Poliisiammattikorkeakoulussa annettavan koulutuksen rahoitus siirtyisi opetus- ja kulttuuriministeriöstä sisäministeriön hallinnonalalle vuoden 2017 talousarviossa.

Lue lisää hankkeesta: Palopäällystökoulutuksen siirto Poliisiammattikorkeakouluun www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/palopaallystokoulutus

Sivulta voit myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiisi.

Lisätietoja

pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki, p. 0295 488 419, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat