Gå till aktuellt

Överföring av brandbefälsutbildningen till Polisyrkeshögskolan bereds

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2016 15.54
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har inlett ett lagstiftningsprojekt för att överföra ansvaret för utbildningen som leder till yrkeshögskoleexamen för räddningsväsendet från yrkeshögskolan Savonia till Polisyrkeshögskolan. Ändringen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

För närvarande ordnas utbildningen av Savonia i samarbete med Räddningsinstitutet. Studerandena studerar vid Savonia men det är i huvudsak Räddningsinstitutet som ordnar undervisningen. Utgångspunkten är att en betydande del av undervisningen forfarande ska ges vid Räddningsinstitutet i Kuopio.

Den arbetsgrupp som utrett utbildningen för räddningsväsendets befäl föreslog i sin slutrapport i februari att utbildningen överförs till Polisyrkeshögskolan. Bakom överföringen ligger finansieringen av utbildningen. Savonia har minskat sin finansiering till Räddningsinstitutet avsevärt. Avsikten är att finansieringen av den utbildning som ges vid Polisyrkeshögskolan överförs från undervisnings- och kulturministeriet till inrikesministeriets förvaltningsområde i budgeten för 2017.

Närmare information om projektet: www.intermin.fi/sv/lagberedning/brandbefalsutbildningen

På webbsidan kan du också prenumerera på nyheter till din e-post för att följa hur beredningen framskrider.

Ytterligare information

Veli-Pekka Hautamäki, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 419, fornamn.efternamn@intermin.fi


Det här är en översättning av pressmeddelandet som publicerades på finska den 7.3.2016.

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.1.2023 13:42
Pressmeddelande
inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 17.1.2023 12:31
En räddare på jobbet. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.1.2023 9:14
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.12.2022 11:39