Takaisin

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmalla parannetaan arjen turvallisuutta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2019 13.32
Tiedote 107/2019
Päiväkotiryhmä heijastinliivit päällä
Kuva: Sakari Piippo

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma on valmistunut. Toimintaohjelma määrittelee onnettomuuksien ehkäisylle kansalliset tavoitteet ja tekee siitä yhä vahvemmin osan pelastustoimen kaikkea toimintaa.

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman missiona on turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki 2025. Tähän liittyvät osatavoitteet ovat turvallisuuden kokemuksen vahvistuminen, väestön osaamisen ja omatoimisuuden lisääntyminen, palvelujen saatavuuden varmistuminen sekä yhteisen työn kehittyminen.

– Suomi on maailman turvallisin maa, ja siitä meidän täytyy myös pitää kiinni. Yhteiskunnan on yhdessä pystyttävä ehkäisemään mahdollisimman monta onnettomuutta. Vaikka viranomaistemme toiminta on ripeää ja laadukasta, ennalta estetty onnettomuus on aina parempi vaihtoehto kuin ihmisten pelastaminen hätätilanteissa, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo.

Toimintaohjelman kantavia teemoja ovat vaikuttavuus, ilmiölähtöisyys ja ihmiskeskeisyys. Erityistä painoarvoa on asetettu lasten ja nuorten turvallisuuskasvatukselle, yhteistyön kehittämiselle sekä välittämisen tunteen vahvistamiselle.

– On tärkeää, että ihmisten tarpeet turvallisuuden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi tulevat kuulluiksi. Herkällä korvalla laadittu toimintaohjelma onkin yksi keino, jonka avulla pelastusalan toimijat vahvistavat myös ihmisten ja yhteisöjen omaa kykyä ehkäistä onnettomuuksia, ministeri Ohisalo sanoo.

Toimintaohjelman tavoitteisiin päästään hyödyntämällä koko turvallisuustyön keinovalikoimaa. Kasvatuksen ja viestinnän lisäksi siihen kuuluvat esimerkiksi valvonta, tutkimus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Toimintaohjelman laadintahankkeen aikana tunnistettiin useampi sata konkreettista tekoa, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa.

Laajaa yhteistyötä toimintaohjelman valmistelussa ja toimeenpanossa

Toimintaohjelman toteuttamisen koordinointia ja seurantaa varten perustetaan kansallinen koordinointiryhmä, joka koostuu pelastustoimialan edustajista. Kansallisten painopisteiden lisäksi kukin toimija tarkentaa tavoitteita, jotka ovat keskeisiä toimijan oman alueen työn kannalta. Koordinointiryhmä tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa kansallisella tasolla.

Toimintaohjelman luonnos valmisteltiin helmikuusta heinäkuun loppuun kestäneenä hanketyönä pelastuslaitosten, järjestöjen, toimialan sidosryhmien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Elo-syyskuun aikana toteutettiin lausuntokierros, joka tuotti kaikkiaan 160 muutosesitystä. Niiden pohjalta toimintaohjelmaa tarkennettiin muun muassa toimintaohjelman toteuttamisen ja vaikuttavuustavoitteiden osalta.

Toimintaohjelman laadinta oli jatkoa pelastustoimen uudistushankkeelle, jossa todettiin selkeä tarve onnettomuuksien ehkäisyn kansallisten tavoitteiden määrittelylle. Nyt julkaistavalla toimintaohjelmalla vastataan moniin sisäisen turvallisuuden ja pelastustoimen strategisiin haasteisiin.

Lisätietoja:

pelastusylitarkastaja Jari Lepistö, p. 0295 488 218, jari.lepisto@intermin.fi

Uusimmat