Takaisin

Nuohousta koskevaa sääntelyä uudistetaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2016 12.55 | Julkaistu suomeksi 9.2.2017 klo 16.09
Tiedote

Sisäministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan pelastuslain muuttamista niin, että alueen pelastustoimelta poistuisi velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä. Käytännössä muutos tarkoittaisi niin kutsutusta piirinuohousjärjestelmästä luopumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan yrittäjältä.

Tarve nuohoussääntelyn uudistamiseen on ollut esillä jo pitkään. Erityisesti kiinteistöjen omistajat ovat halunneet lisätä valinnanvapautta ja joustavuutta nuohouspalveluiden käyttämisessä. Sääntelyn purkaminen parantaisi myös yritystoiminnan edellytyksiä ja uusien nuohousyrittäjien mahdollisuuksia tulla alalle.

Tällä hetkellä suurimmassa osassa maata on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohouksen hinnasta. Osassa maata piirinuohousjärjestelmästä on jo luovuttu. Nuohouspalveluita voi tarjota nykyään vapaasti Itä-Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla sekä osittain Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä.

Säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta. Rakennuksen omistajan velvoite huolehtia nuohouksesta määräajoin säilyisi uudistuksessa ennallaan. Nuohouspalveluita saisi jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Uudistuksessa otetaan huomioon haja-asutusalueiden erityispiirteet.

Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua.

Hankkeen toimikausi on 15.3.2016–31.12.2017. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätkaudella 2017, ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2018.

Lue lisää nuohousta koskevan sääntelyn uudistamisesta: http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/nuohous

Sivulta voit myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä sähköpostiisi.

Lisätietoja

yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488435, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat