Gå till aktuellt

Bestämmelser om sotning ses över

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2016 12.55
Pressmeddelande

Det här är en översättning av pressmeddelandet som publicerades på finska den 15.3.2016.

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att bereda en ändring av räddningslagen så att det lokala räddningsväsendets skyldighet att sörja för ordnandet av sotningstjänster slopas. I praktiken innebär ändringen att man avstår från det s.k. distriktssotningssystemet. Avsikten är att sotning i fortsättningen är fritt konkurrensutsatt företagsverksamhet där byggnadens ägare eller innehavare beställer tjänsten av den företagare som han eller hon önskar.

Behovet av att se över bestämmelserna om sotning har diskuterats redan länge. I synnerhet fastighetsägarna har velat öka valfriheten och flexibiliteten i användningen av sotningstjänster. Avregleringen förbättrar också förutsättningarna för företagsverksamhet och nya sotarföretagares möjligheter att etablera sig inom branschen.

För närvarande tillämpas distriktssotningssystemet i största delen av landet. Distriktssotningssystemet utgår från att räddningsverket konkurrensutsätter och väljer områdets sotarföretag och beslutar om avgiften för sotning. I vissa delar av landet har man redan avstått från distriktssotningssystemet. Sotningstjänster kan för närvarande erbjudas fritt i Östra Nyland och Mellersta Nyland samt delvis i Södra Karelen och Päijänne-Tavastland.

Regelbunden sotning förbättrar brandsäkerheten. Avsikten är att byggnadens ägare också efter reformen har skyldighet att se till att sotningen utförs regelbundet. Också i fortsättningen får endast personer som avlagt yrkesexamen för sotare erbjuda sotningstjänster. Glesbygdsområdenas särdrag ska beaktas i reformen.

Reformen hänför sig till regeringens mål att gallra i kommunernas uppgifter, avveckla normer och öka konkurrensen.

Projektets mandatperiod är 15.3.2016–31.12.2017. Avsikten är att en regeringsproposition i frågan ska lämnas under vårsessionen 2017, och reformen avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Närmare information om projektet: www.intermin.fi/sv/lagberedning/sotning

På webbsidan kan du också prenumerera på nyheter till din e-post för att följa hur beredningen framskrider.

Ytterligare information

Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.1.2023 13:42
Pressmeddelande
inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 17.1.2023 12:31
En räddare på jobbet. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.1.2023 9:14