Ajankohtaisiin

Nuohous ruuhkautuu aina syksyisin – vastuu säännöllisestä nuohouksesta on kiinteistön omistajalla

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2020 10.26
Uutinen
Mies sytyttää takkaa.

Syksyisin lämmityskauden alkaessa nuohouspalvelujen kysyntä ylittää monin paikoin tarjonnan. Nuohousta voi joutua jonottamaan eikä nuohousta välttämättä saa juuri haluamanaan ajankohtana. Nuohouksen voi kuitenkin hoitaa mihin aikaan vuodesta tahansa, ei ainoastaan lämmityskauden alkaessa.

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen on vastattava nuohoustarvetta. Jos vapaa-ajan asuntoa ja tulisijoja käytetään ympäri vuoden, on nuohous tehtävä muiden vakituisten asuntojen tapaan vähintään kerran vuodessa. Kesämökeillä eli vapaa-ajan asunnoissa, joita käytetään vain osan vuodesta, tulee nuohota vähintään kolmen vuoden välein.

Nuohooja ei tule tilaamatta

Nuohoustyötä saa tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Vastuu tulisijan ja savuhormin säännöllisestä nuohouksesta on rakennuksen omistajalla ja haltijalla. Nuohousyrittäjä voi markkinoinnissaan ehdottaa nuohousaikaa, mutta palvelun tilaaminen edellyttää aina kuluttajan erillistä vahvistusta.

Kukin nuohousyrittäjä määrittää itse palvelunsa hinnan. Nuohouksen hinta tai ainakin hinnan määräytymisperusteet on syytä varmistaa yrittäjältä jo tilausvaiheessa. Koti- ja etämyyntisääntelyn mukaan nuohousyrityksen on ilmoitettava ennen sopimuksen tekemistä palvelun kokonaishinta tai vähintään hintaperusteet. Mainonnassaan nuohoojat voivat käyttää esimerkkinä yhden tulisijan ja savuhormin nuohoushintaa. 

Nuohouspalvelujen lainsäädäntö muuttui vuonna 2019 ja koko maassa siirryttiin nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Piirinuohouksen päätyttyä loppui myös nuohouspalvelujen hintasääntely.

Lisätietoja
yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, jaana.rajakko@intermin.fi