Gå till aktuellt

Sotningstjänsterna överbelastas alltid på hösten – fastighetsägaren har ansvaret för att sotningen görs regelbundet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2020 10.26
Nyhet
Man tänder en eldstad.

På hösten när uppvärmningsperioden börjar överskrider efterfrågan på sotningstjänster utbudet på många håll. Det kan finnas kö till sotningstjänster och man får nödvändigtvis inte sotning just vid önskad tidpunkt. Sotningen kan dock utföras när som helst under året, inte bara när uppvärmningsperioden börjar.

Sotningen av eldstäder och rökkanaler ska motsvara sotningsbehovet. Om fritidsbostaden och eldstäderna används året om, ska sotning utföras minst en gång om året på samma sätt som i fråga om andra stadigvarande bostäder. I sommarstugor, det vill säga i fritidsbostäder som endast används en del av året, ska sotning utföras minst vart tredje år.

Sotare kommer endast på beställning

Endast personer som har avlagt yrkesexamen för sotare får utföra sotningsarbete. Ansvaret för att eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet är hos byggnadens ägare och innehavare. En sotningsföretagare kan i sin marknadsföring föreslå sotningstid, men beställning av tjänsten förutsätter alltid en separat bekräftelse av konsumenten.

Varje sotningsföretagare bestämmer själv priset på sin tjänst. Det är skäl att säkerställa priset på sotningen eller åtminstone grunderna för fastställande av priset av företagaren redan i beställningsskedet. Enligt bestämmelserna om hemförsäljning och distansförsäljning ska sotningsföretaget innan ett avtal ingås meddela det totala priset på tjänsten eller åtminstone prisgrunderna. I sin marknadsföring kan sotare som exempel använda sotningspriset för en eldstad och rökkanal.

Lagstiftningen om sotningstjänster ändrades 2019 och man övergick till ett fritt utbud av sotningstjänster i hela landet. Efter att distriktssotningen upphörde slopades också prisregleringen för sotningstjänster.

Ytterligare information
Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, jaana.rajakko@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.2.2023 11:34
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.2.2023 8:30