Takaisin

Meripelastustoiminnan toimintavalmiutta parannetaan MIRG-sopimuksella

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2014 9.50
Tiedote

Rajavartiolaitos, sisäministeriön pelastusosasto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Helsingin pelastuslaitos allekirjoittivat maanantaina 20.10.2014 yhteistoimintasopimuksen, jonka avulla parannetaan Suomen varautumista ja toimintavalmiutta meripelastustoimen tehtävissä, esimerkiksi laivapaloissa.

Sopimuksella osapuolet sopivat toimintaperiaatteista merellisissä alusonnettomuuksissa MIRG–ryhmien (Maritime Incident Response Group) osalta. MIRG–ryhmä on pelastustoimen erikoiskoulutettu meritoimintaryhmä, joka koostuu pelastuslaitosten henkilöstöstä ja on koulutettu ja varustettu meripelastustoimen erityistilanteisiin.

MIRG–ryhmiä voidaan käyttää koko Suomen meripelastustoimen alueella. Kaikki ryhmän jäsenet ovat saaneet perehdytyksen merellisen toiminnan erityispiirteisiin ja toimintaan helikopterin kanssa. MIRG–ryhmän kokoonpano, varustus ja toimintamallit ovat valtakunnallisesti yhtenevät. MIRG–ryhmiä käytetään erityisesti laivaonnettomuuksissa. Toiminnan perusteet ja johtosuhteet määräytyvät meripelastuslain mukaisesti.

MIRG-tukikohdat Turussa ja Helsingissä

Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Helsingin pelastuslaitos sitoutuvat sopimuksella ylläpitämään jatkuvaa pelastustoimen erityisosaamista meripelastuksen erityistilanteisiin MIRG–tukikohdissa Turussa ja Helsingissä. Rajavartiolaitos puolestaan kouluttaa yhdessä pelastustoimen kanssa MIRG-ryhmiä merellisiin erityistehtäviin sekä osallistuu onnettomuustilanteissa ryhmien kuljettamiseen helikopteri- tai venekalustolla.

Sopimuksella myös selkeytetään MIRG–toiminnan koulutus-, ja rahoituskysymyksiä sekä vahvistetaan toiminnan johtamis- ja toimintamallit. Sopimus on luonteeltaan ainutlaatuinen, sillä aikaisemmin valtiolliset ja kunnalliset toimijat eivät ole sopimuksilla sitoutuneet valtakunnallisesti yhdessä vastaavanlaisen suorituskyvyn ylläpitämiseen.

Nyt allekirjoitetun sopimuksen lisäksi meripelastustoimen tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja Itämeren muiden maiden kanssa, jotta mahdollisessa suuressa onnettomuudessa meripelastustoiminta olisi tehokasta. Yhtenäistämistä on tarkoitus tehdä muun muassa yhteen sovittamalla koulutusjärjestelmiä sekä vertaamalla ja vaihtamalla etukäteen luotuja toimintamalleja erilaisten onnettomuustilanteiden varalle.

Lisätietoja: meripelastusasiantuntija Petteri Leppänen, Rajavartiolaitos, 029 5421153 sekä pelastusylitarkastaja Rami Ruuska, sisäministeriö, 029 548 8424

Uusimmat