Ajankohtaisiin

Ibruktagandet av en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation säkerställs i säkerhetskritiska objekt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 14.09
Pressmeddelande 161/2020
Räddare och telefon.

Räddningslagen uppdateras i fråga om bestämmelserna om myndighetsnätets tillgänglighet. Syftet med propositionen är att i säkerhetskritiska objekt säkerställa tillgängligheten i fråga om en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation. Den 17 december lämnade statsrådet en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen.

Enligt räddningslagen kan räddningsmyndigheten bestämma att fastighetens ägare ska skaffa nödvändiga anordningar som säkerställer myndighetsnätets tillgänglighet och underhålla dem. Att skyldigheten följs kan vid behov säkerställas genom vite och hot om tvångsutförande.

Den gällande bestämmelsen i räddningslagen gäller det nuvarande myndighetsradionätet (Virve). Enligt den nya bestämmelsen kan räddningsmyndigheten bestämma att ägaren till en byggnad eller konstruktion ska skaffa nödvändiga anordningar som säkerställer tillgängligheten även i fråga om den bredbandiga tjänsten för myndighetskommunikation (Virve 2.0) och se till att de är i funktionsdugligt skick.

Räddningsmyndighetens förelägganden gäller samma byggnader och konstruktioner som för närvarande. Kostnadsansvaret för anordningarna och för underhållet av dem kvarstår hos ägaren till en byggnad eller konstruktion.

Med hjälp av anordningar för myndighetskommunikation säkerställs i synnerhet räddningsväsendets kommunikation i uppgifter inom räddningsverksamheten. Exempelvis i stora köpcentrum och sjukhus försämras radiotelefoners räckvidd av byggnadernas konstruktioner samt av att lokalerna eventuellt är placerade djupt under marken.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 maj 2021.

Ytterligare information:

Annika Parsons, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 279, annika.parsons@intermin.fi