Ajankohtaisiin

Laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun käyttöönotto varmistetaan turvallisuuskriittisissä kohteissa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2020 14.09
Tiedote 161/2020
Pelastaja ja puhelin.

Pelastuslakia päivitetään viranomaisverkon käytettävyyttä koskevien säännösten osalta. Lakiesityksen tavoitteena on turvata viranomaisten väliseen viestintään tarkoitetun laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun käytettävyys turvallisuuskriittisissä kohteissa. Valtioneuvosto antoi 17.12. eduskunnalle hallituksen esitysluonnoksen pelastuslain muuttamisesta.

Pelastuslain mukaan pelastusviranomainen voi määrätä kiinteistön omistaja hankkimaan ja ylläpitämään viranomaisverkon käytettävyyttä varmistavia laitteita. Määräyksen noudattaminen voidaan varmistaa tarvittaessa uhkasakon ja teettämisuhan avulla.

Voimassa oleva pelastuslain säännös koskee nykyisin käytössä olevaa viranomaisradioverkkoa (Virve). Uuden säännöksen myötä pelastusviranomainen voisi määrätä rakennuksen tai rakennelman omistajan hankkimaan ja ylläpitämään myös laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun (Virve 2.0) käytettävyyden varmistavia laitteita.

Pelastusviranomaisten määräykset kohdistuisivat samoihin rakennuksiin ja rakennelmiin kuin nykyisinkin. Kustannusvastuu laitteista ja niiden ylläpidosta säilyisi rakennuksen tai rakennelman omistajalla.

Viranomaisviestinnän laitteilla varmistetaan erityisesti pelastusviranomaisten kommunikointi pelastustoiminnan tehtävissä. Esimerkiksi suurissa kauppakeskuksissa ja sairaaloissa radiopuhelinten kuuluvuuteen vaikuttavat heikentävästi rakennusten rakenteet sekä tilojen mahdollinen sijainti syvällä maan alla.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2021.

Lisätietoja: 

lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. 0295 488 279, annika.parsons@intermin.fi

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30