Takaisin

Hätäkeskuslaitoksen johtajan virkaa haki 15 henkilöä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2019 16.59
Tiedote 75/2019

Hätäkeskuslaitoksen johtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 15 henkilöä, joista kaksi ei halunnut nimeään julkisuuteen. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi 1.11.2019 lukien ja se voidaan sijoittaa joko Poriin tai Keravalle.

Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

- Juha Hakola, hallintotieteiden maisteri
- Jyrki Heinonen, valtiotieteiden maisteri
- Samppa Holopainen, oikeustieteen lisensiaatti
- Anssi Kuusela, upseerin ylempi korkeakoulututkinto
- Teemu Lehti, hallintotieteiden maisteri
- Piotr Marko Lehtonen, Master of Business Administration
- Mikko Martiskainen, sotatieteiden maisteri
- Mikko Masalin, oikeustieteen maisteri
- Juha Nieminen, valtiotieteiden maisteri
- Marko Nieminen, upseerin ylempi korkeakoulututkinto
- Mari Seppänen, terveystieteiden maisteri
- Mikko Soikkeli, yleisesikuntaupseeri
- Taito Vainio, diplomi-insinööri

Hätäkeskuslaitoksen johtaja vastaa Hätäkeskuslaitoksen toiminnan tuloksellisuudesta ja laitokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen tehtävänään on mm. vastata Hätäkeskuslaitoksen hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, yleisestä ohjaamisesta ja talousarviolainsäädännössä säädetyistä tehtävistä.

Hätäkeskuslaitos on sisäministeriön alainen valtakunnallinen virasto, jonka toimipisteet sijaitsevat Keravalla, Turussa, Porissa, Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa. Virasto tuottaa hätäkeskuspalveluita pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimelle sekä Rajavartiolaitokselle. Hätäkeskuslaitoksen johtajan alaisuudessa toimii kolme osastoa; ohjaus ja ennakointi, hätäkeskuspalvelut sekä tekniset palvelut. Hätäkeskuslaitoksen palveluksessa työskentelee noin 600 henkilöä.

Lisätietoja:
pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, p. 0295 488 400

Uusimmat