Tillbaka

Tjänsten som direktör för Nödcentralsverket söktes av 15 personer

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2019 16.59 | Publicerad på svenska 1.10.2019 kl. 10.17
Pressmeddelande 75/2019

Tjänsten som direktör för Nödcentralsverket söktes inom utsatt tid av 15 personer. Två av dem ville inte ha sitt namn offentliggjort. Tjänsten tillsätts för en period på fem år med tillträde den 1 november 2019 och den kan placeras antingen i Björneborg eller i Kervo.

Följande personer sökte tjänsten inom utsatt tid:

- Juha Hakola, förvaltningsmagister
- Jyrki Heinonen, politices magister
- Samppa Holopainen, juris licentiat
- Anssi Kuusela, högre högskoleexamen för officer
- Teemu Lehti, förvaltningsmagister
- Piotr Marko Lehtonen, Master of Business Administration
- Mikko Martiskainen, magister i militärvetenskaper
- Mikko Masalin, juris magister
- Juha Nieminen, politices magister
- Marko Nieminen, högre högskoleexamen för officer
- Mari Seppänen, magister i hälsovetenskaper
- Mikko Soikkeli, generalstabsofficer
- Taito Vainio, diplomingenjör

Direktören för Nödcentralsverket ansvarar för att Nödcentralsverkets verksamhet ger resultat och för att de mål som uppställts för verket uppnås. Direktören ska bl.a. svara för ordnandet av Nödcentralsverkets förvaltning och verksamhet, för den allmänna styrningen av verket och för de uppgifter som följer av budgetlagstiftningen.

Nödcentralsverket är ett riksomfattande ämbetsverk som lyder under inrikesministeriet. Verkets verksamhetsställen finns i Kervo, Åbo, Björneborg, Kuopio, Vasa och Uleåborg. Verket producerar nödcentralstjänster för räddningsväsendet, polisväsendet, social- och hälsovårdsväsendet samt för Gränsbevakningsväsendet. Under direktören för Nödcentralsverket lyder tre avdelningar: avdelningen för styrning och framförhållning, avdelningen för nödcentralstjänster och avdelningen för tekniska tjänster. Nödcentralsverket har cirka 600 anställda.

Ytterligare information:
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400

Det senaste