Takaisin

Ensimmäinen ryhmä pelastajia lähtee Portugaliin torjumaan maastopaloja

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 14.8.2023 13.36
Tiedote
Kuvituskuva viime kesän valmiussiirrosta Kreikasta. Kuva: Esa Ikäheimo 2022.

Suomi lähettää valmiussiirtona keskiviikkona 16.8. ensimmäisen 24 pelastustyöntekijän ryhmän auttamaan Portugalia maastopalojen hallinnassa.

Kaikkiaan Suomesta lähetetään 48 pelastustyöntekijää. Toinen ryhmä lähtee syyskuun alussa. Molemmat maastopalojen sammuttamiseen erikoistuneet Finn Rescue Team -ryhmät työskentelevät Portugalissa noin kahden viikon ajan.

Portugali pyysi apua maastopalojen hallintaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Valmiussiirtoihin osallistuu pelastajia useista EU-maista ja niihin osallistumisesta on sovittu ennen maastopalokautta. Pelastushenkilöstön tehtävänä on avustaa ja tukea paikallisia viranomaisia maastopalojen sammuttamisessa. 

EU toteuttaa tänä vuonna valmiussiirtoja Portugalin lisäksi Kreikkaan ja Ranskaan.

Kesän 2023 maastopalotilanne on ollut eteläisessä Euroopassa haasteellinen, ja edellisten vuosien kokemusten perusteella Portugali on valikoitunut tänä vuonna Suomen tukikohteeksi. Portugalissa on ollut suuria tulipaloja tänä kesänä, ja ennusteet kertovat tilanteen myös jatkuvan lähiviikkoina.

Valmiussiirrot ovat osa EU-tasoista varautumista

Sisäministeriö päättää Suomen pelastustoimeen liittyvän kansainvälisen avun lähettämisestä. EU:n pelastuspalvelumekanismi on yksi keskeisimmistä kansainvälisen avunannon välineistä. Maat voivat pyytää sen kautta apua muilta mailta onnettomuus- tai häiriötilanteista selviämiseen.

- Valmiussiirrot ovat osa EU-tasoista varautumista sään ääri-ilmiöihin ja etenkin maastopaloihin vastaamiseksi. Suomi haluaa aktiivisesti osallistua muiden maiden tukemiseen ja samalla saamme itse arvokasta oppia maastopalojen sammuttamisesta haasteellisissa olosuhteissa. Näitä kokemuksia tulemme hyödyntämään, kun itse varaudumme ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin sään ääri-ilmiöihin, sanoo pelastusylitarkastaja Pekka Tiainen.

Pelastusopisto vastaa lähetettävien työntekijöiden rekrytoinnista, koulutuksesta ja materiaalilogistiikasta sekä toimii heidän työnantajanaan.

- Lähtijät ovat saaneet tehtävälle koulutusta sekä meiltä Pelastusopistolta että maastopalomuodostelman muodostavilta pelastuslaitoksilta (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-karjala ja Kymenlaakso). Meidän koulutus on keskittynyt kansainvälisessä ympäristössä työskentelyyn, kun taas pelastuslaitokset ovat valmentaneet lähtijöitä sammutustyön näkökulmasta, toteaa Pelastusopiston kansainvälisen pelastustoiminnan koordinaattori Matti Inkeroinen.

Lisätiedot:

sisäministeriön pelastusylitarkastaja Pekka Tiainen, p. 050 456 4477, etunimi.sukunimi@gov.fi (kansainvälinen pelastustoiminta)

Pelastusopiston kansainvälisen pelastustoiminnan koordinaattori Matti Inkeroinen, p. 029 545 3547 etunimi.sukunimi@pelastusopisto.fi
 

Uusimmat