Tillbaka

De första räddarna reser till Portugal för att bekämpa terrängbränder

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.8.2023 13.36
Pressmeddelande
Illustration av förra sommarens beredskapsförflyttning i Grekland. Bild: Esa Ikäheimo 2022.

Onsdagen den 16 augusti sänder Finland den första gruppen av 24 räddningsarbetare till Portugal för att hjälpa till vid bekämpningen av terrängbränder. Det är fråga om beredskapsförflyttning.

Totalt kommer Finland att skicka 48 räddningsarbetare. Den andra gruppen reser i början av september. Båda Finn Rescue Team-grupperna, som är specialiserade på släckning av terrängbränder, arbetar i Portugal i cirka två veckor.

Portugal har begärt hjälp med hanteringen av terrängbränder via EU:s civilskyddsmekanism. Räddare från flera EU-länder deltar i beredskapsförflyttningarna, och man har kommit överens om deltagandet före säsongen för terrängbränder. Räddningspersonalen har till uppgift att bistå och stödja de lokala myndigheterna vid släckningen av terrängbränder. I år genomför EU beredskapsförflyttningar förutom till Portugal också till Grekland och Frankrike.

Läget med terrängbränder har varit svårt i södra Europa sommaren 2023, och utifrån tidigare års erfarenheter har Finland i år valt att stödja Portugal. Portugal har drabbats av stora bränder i sommar, och prognoserna visar att det svåra läget fortsätter under de närmaste veckorna.

Beredskapsförflyttningarna är en del av beredskapen på EU-nivå

I Finland är det inrikesministeriet som beslutar om lämnande av internationellt bistånd i anslutning till räddningsväsendet. EU:s civilskyddsmekanism är ett av de viktigaste verktygen vid internationellt bistånd. Via mekanismen kan länderna begära bistånd av andra länder för att klara av olyckor eller störningar.

- Beredskapsförflyttningarna är en del av beredskapen på EU-nivå inför extrema väderhändelser och i synnerhet terrängbränder. Finland vill delta aktivt i att stödja andra länder, och samtidigt får vi själva värdefulla lärdomar av släckning av terrängbränder i svåra förhållanden. Dessa erfarenheter kommer vi att utnyttja när vi själva förbereder oss på de extrema väderhändelser som klimatförändringarna medför, säger räddningsöverinspektör Pekka Tiainen.

Räddningsinstitutet ansvarar för rekryteringen och utbildningen av den personal som skickas och är deras arbetsgivare. Räddningsinstitutet ansvarar också för materiallogistiken.

- De som reser har fått utbildning för uppgiften både hos oss vid Räddningsinstitutet och vid de räddningsverk som bildar en räddningsformation för släckning av terrängbränder (Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Savolax, Södra Karelen och Kymmenedalen). Vår utbildning har fokuserat på arbete i en internationell miljö, medan räddningsverken har gett handledning med tanke på släckningsarbetet, säger Matti Inkeroinen, samordnare för internationell räddningsverksamhet vid Räddningsinstitutet.

Ytterligare information:

Pekka Tiainen, räddningsöverinspektör, inrikesministeriet, tfn 050 456 4477, fornamn.efternamn@gov.fi (internationell räddningsverksamhet)

Matti Inkeroinen, samordnare för internationell räddningsverksamhet, Räddningsinstitutet, tfn 029 545 3547, fornamn.efternamn@pelastusopisto.fi
 

Det senaste