Akutvårdare lär ut första hjälp på Återupplivningsdagen den 16.10
Lördagen den 16 oktober 2021 firas den internationella Återupplivningsdagen (Restart a Heart Day).
Räddningsväsendet, 8.10.2021 9:02
Akutvårdare vid Räddningsverket i Östra Nyland är med och skapar testverktyg för fysisk funktionsförmåga
Akutvårdarnas arbete är belastande på många sätt. Det finns ändå ingen gemensam praxis för att utvärdera och främja deras fysiska funktionsförmåga. Akutvårdare från Räddningsverket i Östra Nyland deltar i Arbetshälsoinstitutets projekt FirstFit. Syftet med projektet är att utveckla en enhetlig uppföljningsmetod för branschen.
Räddningsväsendet, 18.6.2021 12:52
Sibbos nya räddningsstation framskrider
Räddningsverket i Östra Nyland får en ny räddningsstation i Sibbo sommaren 2023. Stationens placering och utrustning förbättrar räddningsverksamhetens kvalitet i hela kommunen.
Räddningsväsendet, 15.3.2021 18:37
Bokslutet 2020 för Räddningsverket i Östra Nyland är klart
Verksamheten vid Räddningsverket i Östra Nyland fortsatte så gott som normalt under det exceptionella året 2020, trots att vardagen vid stationerna förändrades. Det här visar räddningsverkets färska bokslut och verksamhetsberättelse, som presenteras för den regionala räddningsnämnden den 16.3.2021.
Räddningsväsendet, 10.3.2021 14:56
Coronaepidemin påverkade räddningsverkets verksamhet i Östnyland år 2020
Statistiken för Räddningsverket i Östra Nyland år 2020 är färdig. Coronaepidemin påverkade även räddningsverkets verksamhet.
Räddningsväsendet, 19.1.2021 14:50