Hoppa till innehåll

En automatisk brandlarmanläggning är en apparat som ger ett automatisk meddelande om en begynnande brand och fel som riskerar apparatens funktionsberedskap både lokalt och direkt till nödcentralen.

Syftet med nyckelförvaringen är att göra det möjligt för räddningspersonalen att komma in i byggnaden. På så sätt förbättrar man räddningsväsendets förutsättningar och kan minska skadan på byggnaden som orsakas av en eventuell brand eller annan olycka.

Ett objektskort och en objektsritning för alla brandlarmanläggnings- och nyckelförvaringsobjekt ska levereras till räddningsverket. Uppgifterna ska hållas uppdaterade och ändringar ska meddelas till räddningsverket. Objektskortet är avsett som stöd för räddningsverkets operativa verksamhet. Av det ska framgå sådan väsentlig information som räddningsverket behöver för att sköta olyckssituationer. På basis av informationen ska räddningsverket kunna bilda en översikt över objektet och dess arrangemang samt enkelt hitta apparater som är avsedda för räddningsverkets bruk.

Hur kan vi stå till tjänst?

Kontakt: paloilmoitin@hel.fi

Räddningsverkets tjänster: Brandinspektör kontrollerar brandalarmanordning.

 • leverans av nytt objektskort
 • uppdatering av objektskort
 •  
 • avtal om förvaring av nycklar
 • begäran om stängning eller granskning av nyckelförvaring
 • anmälan när utrustningen är ur funktion

Följande ska beaktas vid ärendehantering:

 • Leverera avtalet om förvaring av nycklar undertecknat.
 • Leverera objektritningen som en separat pdf-fil.
 • Även ändringar i brandlarmanläggningens apparat-ID och byggnadens huvudsakliga användningsändamål ska meddelas.
 • Skriv ärende, objektets namn och adress samt brandlarmanläggningens apparat-ID (ärende till exempel ny brandlarmanläggning, uppdatering av objektskort, avtal om förvaring av nycklar eller stängning/granskning av nyckelförvaring) på ämnesraden samt en tydlig beskrivning av ärendet, tidsschemat och kontaktuppgifter i textfältet.

Vi kontaktar dig när vi har behandlat ärendet eller om vi behöver tilläggsuppgifter. Vi hanterar e-postmeddelanden vardagar under tjänstetid.

Nybyggnads- och saneringsobjekt

Se Kontaktperson för rådgivningsgruppen för planerare (på finska) enligt områdesfördelningen. Kontakta i första hand den brandinspektör som stämplat brandsäkerhetsplanen.

Räddningsverkets tjänster:

 • objektskort
 • nyckelförvaring, stängning av nyckelförvaring
 • avlägsnande av brandlarmanläggning och/eller nödcentralsanslutning från en byggnad som lämnas i bruk
 • utrustningens demonteringsärenden när byggnaden rivs
 • utrustningens urkopplingsärenden
 • objektskort och nyckelförvaringsärenden för befintliga objekt
 • oavsiktliga brandlarm

 

Experts på räddningsväsendets utrustning

Gemensam e-postaddress: paloilmoitin@hel.fi

Jourhavande brandinspektören

Jourhavande brandinspektören 
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Jourhavande brandinspektören svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet vardagar klockan 9–11 och 12–14 eller per e-post på palotarkastaja@hel.fi vardagar klockan 9–15.

Om du har frågor om en specifik brandsyn, kontakta den brandinspektör som genomförde brandsynen. Kontaktuppgifter hittar du till exempel i brandsynsprotokollet.