Takaisin

Pelastuslaitos aikoo panostaa varautumiseen ja toimiviin tiloihin

Julkaisuajankohta 20.9.2023 10.25
Tiedote
kypärät

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos painottaa lähivuosina toiminnassaan erityisesti varautumista yhteiskunnan muutoksiin ja häiriötilanteisiin.

Tämä ilmenee laitoksen esityksestä palvelutasopäätökseksi, jota käsitellään varautuminen ja turvallisuus-lautakunnassa 21.9.2023. 

Esityksessä korostetaan toiminnan kriisinkestävyyttä ja erilaisiin turvallisuustilanteisiin varautumista. Pelastuslaitos edistää myös arkielämän turvallisuutta parantamalla ihmisten omatoimista varautumista eri tavoin. 

Pelastuslaitokselle on kuluvan vuoden aikana perustettu koko Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta palveleva varautumisen ja turvallisuuden yksikkö. 

 – Lisäksi Uudenmaan pelastuslaitoksilla on yhteinen tavoite kehittää rauniopelastuksen suorituskykyä, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Peter Johansson sanoo. Tähän on haettu rahoitusta Euroopan sisäisen turvallisuuden rahastolta eli ISF-rahastolta, päätös tulee syksyn aikana. 

Uudet asemat parantavat asukkaiden turvallisuutta 

Lautakunta ottaa kokouksessaan kantaa myös pelastuslaitoksen osioon Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesityksestä sekä pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaan vuosille 2024–2027. Investointisuunnitelmaan sisältyy uudet pelastusasemat Loviisaan ja Sipoon Söderkullaan. 

Loviisan pelastusaseman on tarkoitus valmistua uudelle teollisuusalueelle vuonna 2025. Nykyinen asema on 1950-luvulta ja sitä on laajennettu 1980-luvulta. Sijainti koulujen välittömässä läheisyydessä Loviisan ydinkeskustassa on ongelmallinen. 

 – Uuden aseman myötä saamme vihdoin asianmukaiset ja turvalliset tilat. Teemme myös viranomaisyhteistyötä, sillä aseman on tarkoitus toimia poliisin Loviisan toimipisteenä, Peter Johansson kertoo. 

Myös eteläisessä Sipoossa olisi tarvetta pelastusasemalle. 

 – Nikkilän läheisyyteen on rakennettu uusi pelastusasema, josta olemme erittäin iloisia. Etelä-Sipoo kuitenkin kasvaa ja kehittyy. Meidän on pystyttävä vastaamaan siihen, että tarve pelastustoimen palveluille lisääntyy alueella tulevina vuosina. 

Uusimmat