Tillbaka

Räddningsverket ska satsa på beredskap och fungerande lokaler

Utgivningsdatum 20.9.2023 10.25
Pressmeddelande
hjälmar

Räddningsverket i Östra Nyland betonar särskilt beredskap på förändringar och störningssituationer i samhället i sin verksamhet under de kommande åren.

Det här framkommer i förslaget till beslut om servicenivå, som behandlas i nämnden för beredskap och säkerhet 21.9.2023. 

I förslaget poängteras verksamhetens kristålighet och beredskap på olika säkerhetssituationer. Dessutom främjar räddningsverket tryggheten i vardagen genom att förbättra människors egna färdigheter inom beredskapsfrågor på olika sätt. 

Under pågående år har räddningsverket grundat en enhet för beredskap och säkerhet, som fungerar inom hela Östra Nylands välfärdsområde. 

– Dessutom har räddningsverken i Nyland ett gemensamt mål att utveckla prestationsförmågan inom ruinräddning, säger Peter Johansson, räddningsdirektör vid Räddningsverket i Östra Nyland. Till det här har vi ansökt om finansiering av Fonden för inre säkerhet i Europa, det vill säga ISF-fonden. Beslutet kommer under hösten. 

Nya stationer förbättrar invånarnas säkerhet 

Nämnden tar under sitt möte även ställning till räddningsverkets del av Östra Nylands välfärdsområdes budgetförslag samt räddningsverkets investeringsplan för åren 2024–2027. I investeringsplanen ingår nya räddningsstationer i Lovisa och i Söderkulla i Sibbo. 

Lovisa räddningsstation byggs på det nya industriområdet och ska stå klar 2025. Den nuvarande stationen är från 1950-talet och den utvidgades på 1980-talet. Stationens läge i kärncentrum nära skolor är problematisk.  

 – I och med den nya stationen får vi äntligen ändamålsenliga och trygga lokaler. Dessutom idkar vi myndighetssamarbete, eftersom stationen är tänkt att fungera som polisens verksamhetsställe i Lovisa, berättar Peter Johansson. 

Även södra Sibbo skulle behöva en räddningsstation. 

– Vi är väldigt glada över den nya stationen som byggdes nära Nickby. Faktum är ändå att de södra delarna av Sibbo växer och utvecklas. Behovet av räddningsväsendets tjänster kommer att öka under kommande år och vi måste kunna svara på det. 

Det senaste