Takaisin

Pelastuslaitoksen vuodesta 2023 muistetaan maastopalot, rakennushankkeet ja asuntomessut

Julkaisuajankohta 5.1.2024 11.39
Tiedote
Sipoon pelastusasema

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensimmäinen vuosi osana Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta on ohi. Kuluneesta vuodesta jäivät erityisesti mieleen rakennushankkeet, runsaslukuiset maastopalot sekä Loviisan asuntomessut.

– Sipooseen avattiin syksyllä hieno uusi pelastusasema, ja myös Loviisa on vihdoin saamassa uuden aseman, toteaa pelastusjohtaja Peter Johansson tyytyväisenä.

Loviisan uuden pelastusaseman rakentamisen on määrä alkaa keväällä 2024 ja asema valmistuu syksyllä 2025.

 – Uusien asemien sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella tehostaa toimintaamme entuudestaan, ja henkilökunta saa tarvitsemansa asianmukaiset ja terveelliset tilat. Se on meille erittäin tärkeää.

Lisäksi eteläiseen Sipooseen kaavaillaan lähivuosina uutta asemaa vastaamaan kasvavan alueen tarpeisiin.

kaksi paloautoa pelastusaseman ulkopuolella
Lapinjärven uusi pelastusasema vihittiin käyttöön tammikuussa 2023.

Maastopalot ja myrskyt työllistivät

– Pelastustoiminnan toimintavalmiuteen saatiin hienosti parannusta uusien palomiesvirkojen ja niihin palkatun ammattitaitoisen henkilöstön avulla, pelastuspäällikkö Mika Kynsijärvi toteaa kuluneesta vuodesta. Uudet asemat – sekä rakennetut että suunnitellut – ovat henkilöstölle tärkeitä.

Itä-Uudellamaalla tapahtuneissa tulipaloissa ei menehtynyt ketään vuonna 2023. Pelastustoiminnan tehtäviä oli yhteensä 2492, mikä on 225 enemmän kuin edellisvuonna.

Liikenneonnettomuuksiin liittyviä tehtäviä oli 300, mikä on tavanomainen määrä (301 vuonna 2022). Automaattisten palohälyttimien hälytyksiä tarkistettiin 296 kertaa (283 vuonna 2022).

Suurin tehtäväluokka oli jälleen kerran ensivastetehtävät, joita oli 481 kappaletta. Ensivastetoiminta tarkoittaa sitä, että ensihoidon tehtävälle lähetetään ambulanssin lisäksi nopeimmin paikalle ehtivä paloauto, jossa on erityisesti ensiapuun koulutettua henkilökuntaa. Useimmiten nämä ovat sopimuspalokuntien (tuttavallisemmin vapaapalokuntien) yksiköitä.

Maastopaloja oli ennätyksellisen paljon erityisesti touko-kesäkuussa, jolloin oli erittäin lämmintä ja maasto kuivaa. Koko vuoden aikana maastopaloja oli yhteensä 115 (92 vuonna 2022). Myös vahingontorjuntatehtäviä oli tuplamäärä edellisvuoteen verrattuna, 340 kappaletta (165 vuonna 2022). Tämä johtuu erityisesti tavanomaista suuremmasta myrskypäivien määrästä, jolloin pelastuslaitos hälytetään muun muassa raivaamaan tielle kaatuneita puita.

Vuoden suurin metsäpalo syttyi 15. toukokuuta Myrskylän Kankkilassa.

 – Palo levisi tuulisessa säässä lähes 40 hehtaarin kokoiseksi. Sitä oli mukana sammuttamassa kymmeniä henkilöitä neljältä pelastuslaitokselta, alueen sopimuspalokunnista, Rajavartiolaitokselta ja Puolustusvoimilta, Mika Kynsijärvi muistelee. Muonituksesta, kalustohuollosta ja muusta tuesta huolehtivat lukuisat sopimuspalokuntien vapaaehtoiset sekä paikalliset toimijat ja asukkaat.

Metsäaukeama, jossa maastoa palaa.
Myrskylän toukokuinen metsäpalo oli Itä-Uudenmaan laajin miesmuistiin.

Ensihoidon tehtävät vähenivät

Ensihoito hälytettiin vuonna 2023 yhteensä 12 637 tehtävälle, mikä on noin 500 tehtävää vähemmän kuin edellisvuonna. Kiireellisimpiä, A- ja B-luokan tehtäviä oli yhteensä 4483, mikä on noin 35 prosenttia kaikista tehtävistä.

Yhteensä 40,5 prosenttia ensihoitotehtävistä oli niin sanottuja x-luokan ensihoitotehtäviä. Tämä tarkoittaa, että ambulanssi ei ole kuljettanut potilasta sairaalaan, vaan hänet on esimerkiksi hoidettu paikan päällä tai häntä on kehotettu hakeutumaan hoitoon itsenäisesti. Näiden tehtävien melko tasainen vuosittainen kasvu taittui viime vuonna (vuoden 2022 ensihoitotehtävistä 43,8 prosenttia oli x-luokan tehtäviä).

Porvoon pelastusasemalla otettiin loppuvuodesta 2023 käyttöön kaksi uutta ensihoitoyksikköä eli ambulanssia.

 – Merkittävin ero aiempiin malleihin ovat sähköavusteiset paarit, vs. ensihoitopäällikkö Jukka Lehtola kertoo. Paarit vähentävät ensihoitajien fyysistä työkuormaa sekä parantavat ergonomiaa ja potilasmukavuutta.

Hätäkeskuslaitoksen ensihoidon tehtävänkäsittelyohje uudistui marraskuussa 2023. Ohje palauttaa hätäkeskuspäivystäjälle harkintavaltaa tehtävien välittämisessä.

 – Tavoitteena on, että ensihoidolle välitettävä tehtävä vastaisi paremmin aitoa tarvetta ja toisaalta avuntarvitsija ohjattaisiin oikean avun piiriin jo ensivaiheessa. Loppuvuonna pelastuslaitos seurasi uuden ohjeen vaikutuksia ensihoitopalvelun toimintaympäristöön, ja tätä työtä jatketaan alkaneen vuoden aikana, Lehtola sanoo.

Kaksi ensihoitajaa seisovat ulkona. Toinen puhuu radiopuhelimeen.
Ensihoito osallistui syksyllä 2023 merisuuronnettomuusharjoitukseen.

Turvallisuusviestintää Loviisan asuntomessuilla

Riskienhallinnan tehtäväalue teki vuonna 2023 yhteensä 4870 valvonta-, neuvonta- ja käsittelytoimenpidettä. Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointilomakkeita lähetettiin 2863 kiinteistöön. Palautusprosentti oli kiitettävä 97 prosenttia.

Palontutkintoja tehtiin vuonna 2023 yhteensä 52 kappaletta. Näistä neljä ylitti virallisen tutkintakynnyksen, eli tulipalo johti yli 200 000 euron omaisuusvahinkoon, kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

Turvallisuusviestintään liittyviä tapahtumia ja koulutuksia järjestettiin yhteistyössä sopimuspalokuntien kanssa yhteensä 52 kappaletta. Niiden avulla tavoitettiin arviolta 4171 henkilöä, mikä on neljä prosenttia alueen asukkaista.

Suurin yksittäinen turvallisuusviestintään liittyvä tapahtuma oli Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen osallistuminen Loviisassa heinä-elokuussa järjestetyille asuntomessuille. Tunnelma oli kesäinen ja messuvieraiden kanssa keskusteltiin erityisesti palovaroittimista ja muista kodin paloturvallisuusvarusteista. Juttutuokioissa lasten ja nuorten kanssa aiheena olivat luonnollisesti kännykät – tarkemmin sanottuna hätäpuhelun soittaminen ja 112 Suomi-sovelluksen toiminnot.

– Onnettomuuksien ehkäisyn palveluissa pääsimme asetettuihin tavoitteisiin, kertoo riskienhallintapäällikkö Tomi Pursiainen. Vuoden 2023 aikana tiivistimme yhteistyötä hyvinvointialueen sisällä erityisesti aikuissosiaalitoimen kanssa.

Uusi lautakunta aloitti työnsä

Hyvinvointialueelle perustettiin varautumisen ja turvallisuuden lautakunta, jolle siirtyi vastuu päätöksenteosta muun muassa pelastuslaitoksen asioista entiseltä alueelliselta pelastuslautakunnalta. Lautakunta kokoontui kahdeksan kertaa, ja keskustelu kokouksissa on käynyt vilkkaana.

Tärkeimpiä käsiteltyjä asioita on ollut pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosille 2024–26 sekä öljyntorjuntaveneen hankinta Loviisaan. Lisäksi lautakunta on saanut useassa kokouksessa ajankohtaisen katsauksen Itä-Uudenmaan turvallisuustilanteeseen.

Uusimmat