Takaisin

Laaja metsäpalo Myrskylässä

Julkaisuajankohta 15.5.2023 17.27
Tiedote
Metsäpaloalue Myrskylässä.

Päivitetty 22.00. Myrskylän Kankkilassa palaa noin 37 hehtaaria metsää.

klo 22.00

Myrskylän Kankkilan metsäpalon sammutustoiminta jatkuu läpi yön. Yön tunteina ei tehdä aktiivista sammutustyötä, vaan toiminnassa keskitytään pitämään paloalue hallinnassa.

Yöllä työskentelee noin viisi yksikköä sekä paikalle saapuva Etelä-Savon pelastuslaitoksen raskas metsäpaloihin erikoistunut sammutusyksikkö. Aktiivinen sammutustyö jatkuu aamun valjetessa.

Tehtävään on osallistunut enimmillään noin 30 yksikköä Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksista ja alueen sopimuspalokunnista. Myös Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen helikopterit ovat olleet mukana tehtävässä.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos sai ensihälytyksen metsäpalosta maanantai-iltapäivänä noin kello 13.30.

37 hehtaarin suuruinen metsäpalo on mitä ilmeisimmin suurin koko alueellisen pelastustoimen toiminta-aikana, eli noin 20 vuoteen.
Tämän hetkisen arvion mukaan metsäpalo on todennäköisesti saanut alkunsa hakkuualueella työskennelleestä metsäkoneesta.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tiedottaa seuraavan kerran tiistaiaamuna tai jos tilanne muuttuu oleellisesti.

klo 20.40

Myrskylän Kankkilan metsäpalon sammutustyöt jatkuvat läpi yön. 37 hehtaarin suuruinen palo ei enää leviä, mutta se työllistää edelleen noin 30 yksikköä ja yhtä helikopteria.

Tällä hetkellä Itä-Uudenmaan pelastuslaitos suunnittelee, miten sammutustoimintaa jatketaan tulevien tuntien aikana. Pitkään jatkuvaan työhön tarvitaan vaihtomiehistöä ja -varusteita sekä muonitusta ja majoitusta. Työhön osallistuu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen lisäksi runsaasti naapurilaitosten ja sopimuspalokuntien yksiköitä. Sammutustöitä tekee myös Rajavartiolaitoksen helikopteri.

Paloalueen lähellä ei sijaitse asutusta, eikä palo uhkaa väestöä.
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos sai ensihälytyksen metsäpalosta maanantaina 15.5. noin kello 13.30.

Tiedotamme seuraavan kerran noin kello 21.45.

Vaihtomiehitystä lähtökuopissa Porvoon pelastusasemalla maanantai-iltana.

Kuva: Vaihtomiehitystä lähtökuopissa Porvoon pelastusasemalla maanantai-iltana.

klo 19.35

Metsäpalo Myrskylän Kankkilassa on saatu hallintaan niin, ettei palo enää leviä. Paloalue on noin tämän hetkisen tiedon mukaan 37 hehtaarin kokoinen.

Palo työllistää tällä hetkellä noin 30 yksikköä Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksilta ja alueen sopimuspalokunnista. Myös Puolustusvoimien helikopteri osallistuu sammutustyöhön. Rajavartiolaitoksen helikopteri on matkalla paikalle. Työ tulee jatkumaan useita tunteja.

Palo ei ole levinnyt lähelle asutusta, eikä se uhkaa väestöä. Lähialueella asuvien on kuitenkin edelleen syytä seurata Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen viestintää.

Maanantai-iltana Saaristotiellä Loviisassa on meneillään ammattilaisten suorittama metsämaan kulotus, joka aiheuttaa savunmuodostusta. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on tietoinen kulotuksesta.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tiedottaa seuraavan kerran noin kello 20.30.

klo 18.45

Tämän hetkisen tiedon mukaan palo ei enää leviä.

klo 18.30

Metsäpalo Myrskylän Kankkilassa leviää edelleen. Sammutustöihin osallistuu noin 30 yksikköä Itä- ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksilta sekä sopimuspalokunnista. Sammutustöihin osallistuu myös Puolustusvoimien helikopteri.

Paloalue on tällä hetkellä lähes 15 hehtaarin kokoinen. Se on hakkuualue, joka sijaitsee Puntarmäentien läheisyydessä, lähellä Myrskylän ja Pukkilan rajaa. Sammutustyöt kestävät useita tunteja.

Palo ei muodosta uhkaa väestölle, sillä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähialueella asuvia kehotetaan kuitenkin seuraamaan pelastuslaitoksen viestintää.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen metsäpalosta maanantaina 15.5. noin kello 13.30.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tiedottaa seuraavan kerran asiasta noin kello 19.30.
 

klo 17.30

Sammutustöissä on yli 20 yksikköä Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta, sopimuspalokunnista sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Palo leviää edelleen.

Alue sijaitsee Puntarmäentien läheisyydessä. Palo ei muodosta uhkaa väestölle, sillä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähialueella asuvia kehotetaan seuraamaan pelastuslaitoksen viestintää.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tiedottaa seuraavan kerran asiasta noin kello 18.30.
 

Itä-Uusimaa Keski-Uusimaa

Uusimmat