Tillbaka

Stor skogsbrand i Mörskom

Utgivningsdatum 15.5.2023 17.27
Pressmeddelande
Metsäpaloalue Myrskylässä.

Uppdaterad 22.00. Närmare 37 hektar skog brinner i Kankböle i Mörskom. Enligt nuvarande information sprids branden inte för tillfället.

kl. 22.00

Släckningen av skogsbranden i Kankböle i Mörskom fortsätter hela natten. Under nattens timmar görs inte aktivt släckningsarbete utan verksamheten fokuserar på att hålla brandområdet under kontroll.

Under natten arbetar cirka fem enheter samt en tung släckningsenhet som har specialiserat sig på skogsbränder, som anländer från Räddningsverket i Södra Savolax. Det aktiva släckningsarbetet fortsätter i gryningen.

Som mest har cirka 30 enheter från räddningsverken i Östra Nyland, Mellersta Nyland och Päijänne-Tavastland samt områdets avtalsbrandkårer. Även helikoptrar från Försvarsmakterna och Gränsbevakningen har deltagit i uppdraget.

Räddningsverket i Östra Nyland fick larm om skogsbranden på måndag eftermiddag cirka klockan 13.30.

Den 37 hektar stora skogsbranden är sannolikt den största under hela det regionala räddningsväsendets verksamhetstid, det vill säga 20 år.

Enligt nuvarande information har skogsbranden troligen fått sin början från en skogsmaskin som arbetade vid ett skogshygge.

Räddningsverket informerar nästa gång om branden på tisdag morgon eller om situationen förändras på ett väsentligt sätt.
 

kl. 20.40

Släckningsarbetet vid skogsbranden i Kankböle i Mörskom fortsätter hela natten. Den 37 hektar stora branden sprids inte längre men sysselsätter fortsättningsvis cirka 30 enheter och en helikopter.

För tillfället planerar Räddningsverket i Östra Nyland hur släckningsverksamheten fortsätter under de kommande timmarna. Långvarigt arbete kräver reservmanskap och -utrustning, proviantering och logi. I arbetet deltar förutom Räddningsverket i Östra Nyland även en stor mängd enheter från närliggande räddningsverk och avtalsbrandkårer. Även Gränsbevakningens helikopter deltar i släckningen.

Brandområdet ligger inte nära bosättning och utgör inte ett hot mot befolkningen.

Räddningsverket i Östra Nyland fick larm om branden måndag 15.5 cirka klockan 13.30.

Vi informerar följande gång cirka klockan 21.45.

Bild: Bytesmanskap i startgroparna vid räddningsstationen i Borgå på måndag kväll.

kl. 19.30

Skogsbranden i Kankböle i Mörskom är under kontroll så att branden inte längre sprids. Enligt den senaste informationen är brandområdet cirka 37 hektar stort.

Branden sysselsätter för tillfället cirka 30 enheter från räddningsverken i Östra Nyland, Mellersta Nyland och Päijänne-Tavastland samt regionens avtalsbrandkårer. Även Försvarsmaktens helikopter deltar i släckningsarbetet. Gränsbevakningens helikopter är på väg till platsen. Arbetet kommer att fortsätta i flera timmar.

Branden har inte spridits nära bosättning och utgör ingen fara för befolkningen. Invånarna i närområdena uppmanas fortfarande att följa med räddningsverkets information.

På måndag kväll pågår en yrkesmässig kontrollerad bränning av skogsmark vid Skärgårdsvägen i Lovisa. Räddningsverket i Östra Nyland är medvetet om bränningen.

Räddningsverket i Östra Nyland informerar följande gång cirka kl. 20.30.

kl. 18.45

Enligt den senaste informationen sprids branden inte för tillfället.

kl. 18.30

Skogsbranden i Kankböle i Mörskom sprids fortfarande. Cirka 30 enheter från räddningsverken i Östra och Mellersta Nyland samt avtalsbrandkårer deltar i släckningsarbetet. Även Försvarsmaktens helikopter deltar i släckningen.

Brandområdet är som bäst närmare 15 hektar. Det är frågan om ett skogshygge som ligger nära Punderbackavägen i närheten av gränsen mellan Mörskom och Pukkila. Släckningsarbetena tar flera timmar.

Branden utgör inte en risk för befolkningen, eftersom det inte finns bosättning i närheten. Invånarna i närområdena uppmanas ändå att följa med räddningsverkets kommunikation.

Räddningsverket i Östra Nyland fick larm om skogsbranden måndag 15.5 cirka klockan 13.30.

Räddningsverket informerar följande gång om branden cirka kl. 19.30.
 

kl. 17.30

Cirka 5 hektar skog brinner i Kankböle i Mörskom. Över 20 enheter från Räddningsverket i Östra Nyland, avtalsbrandkårerna samt Räddningsverket i Mellersta Nyland deltar i släckningsarbetet. Branden sprids fortfarande.

Området ligger i närheten av Punderbackavägen. Skogsbranden utgör inte en fara för befolkningen, eftersom det inte finns bosättning i närheten. De som bor i närområdet uppmanas följa med räddningsverkets kommunikation.

Räddningsverket i Östra Nyland informerar nästa gång cirka klockan 18.30.

Itä-Uusimaa Keski-Uusimaa

Det senaste