Takaisin

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosi 2022 muistetaan tulipaloista ja hyvinvointialuevalmistelusta

Julkaisuajankohta 12.1.2023 11.13
Tiedote
Ulkokuva Porvoon paloasemasta

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosi 2022 oli tilastojen valossa melko tavanomainen.

- Vuodesta jää mieleen etenkin tulipalot Vanhassa Porvoossa sijaitsevassa ravintolassa ja Askolassa sijaitsevassa teollisuushallissa, pelastusjohtaja Peter Johansson pohtii. Vuonna 2022 valmistelimme myös pelastuslaitoksen siirtymää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Elokuussa laitoksen henkilökuntaa osallistui Kreikan maastopalojen sammuttamiseen. Joulukuussa järjestettiin Loviisan ydinvoimalaitoksen säännöllinen suuronnettomuusharjoitus.

Tulipaloissa kaksi uhria

Pelastustoiminnan tehtäviä oli yhteensä 2267, mikä on noin 200 vähemmän kuin edellisvuonna. Suurin tehtäväluokka oli ensivastetehtävät, joita oli 525 kappaletta. Sopimuspalokunnat hälytettiin varikkovalmiuteen 112 kertaa. Palohälytyksiä käytiin tarkastamassa yhteensä 282 kertaa. Tulipaloissa menehtyi viime vuonna kaksi henkilöä.

Liikenneonnettomuuksiin liittyviä tehtäviä oli 301, mikä on 42 vähemmän kuin vuonna 2021. Vuoden vakavin liikenneonnettomuus tapahtui Porvoossa Hornhattulassa lokakuun alussa, jossa kahden auton yhteentörmäyksessä menehtyi kaksi ja loukkaantui kahdeksan henkilöä.

Ensihoidolla yli 13 000 tehtävää

Ensihoito hälytettiin tehtäville yhteensä 13 163 kertaa. Ensihoidon tehtävämäärät ovat viimeisen viiden vuoden ajan olleet kokoluokkaa 12 500-13 500 per vuosi.

Kiireellisimpiä, A- ja B-luokan tehtäviä oli yhteensä 5013. Tehtävät, jossa ambulanssi ei ole kuljettanut potilasta sairaalaan, ovat tasaisessa kasvussa. Näitä niin sanottuja x-luokan tehtäviä oli vuonna 2022 43,8 prosenttia kaikista tehtävistä. Näissä tapauksissa potilas on esimerkiksi hoidettu paikan päällä tai häntä on ohjeistettu hakeutumaan hoitoon itsenäisesti.

Turvallisuuskoulutuksissa tavoitteet ylittyivät

Riskienhallinnan tehtäväalue teki vuonna 2022 yhteensä 3564 valvontatoimenpidettä ja -tehtävää. Määräaikaisessa valvonnassa tavoitteet saavutettiin sataprosenttisesti. Pientalojen paloturvallisuuden itsearvioinnissa keskityttiin vuonna 2022 paritaloihin. Paritalon asukkaille lähetettiin noin 1800 itsearviointilomaketta, ja vastausprosentti oli 89.

Turvallisuusviestintään liittyviä tapahtumia ja koulutuksia järjestettiin yhteensä 100 kappaletta. Niitä järjestivät myös sopimuspalokunnat. Niiden avulla tavoitettiin arviolta lähes 9200 henkilöä, mikä on 9 prosenttia alueen asukkaista. Turvallisuuskoulutuksilla tavoitettiin 4 prosenttia väestöstä, kun tavoite oli 3 prosenttia.

Palontutkintoja tehtiin vuonna 2022 yhteensä 21 kappaletta. Näistä seitsemän ylitti virallisen tutkintakynnyksen, eli tulipalo johti yli 200 000 euron omaisuusvahinkoon, kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

Uusimmat