Tillbaka

Eldsvådor och beredning av välfärdsområdet präglade räddningsverkets år 2022

Utgivningsdatum 12.1.2023 11.13
Pressmeddelande
Borgå räddningsstation utifrån.

I statistikens ljus tyr sig år 2022 vid Räddningsverket i Östra Nyland som rätt sedvanligt.

- Det vi särskilt minns av året var bränderna i en restaurang i Gamla stan i Borgå och en industrihall i Askola, reflekterar räddningsdirektör Peter Johansson. År 2022 beredde vi även övergången till en del av Östra Nylands välfärdsområde.

I augusti deltog en del av personalen i släckningen av markbränder i Grekland. I december ordnades den regelbundna storolycksövningen vid kärnkraftverket i Lovisa.

Två omkom i bränder

Räddningsverksamheten hade sammanlagt 2267 uppdrag, vilket är cirka 200 färre än året innan. Den största uppdragsklassen var första respons, 525 uppdrag. Avtalsbrandkårerna larmades till depåberedskap 112 gånger. Brandalarm kontrollerades sammanlagt 282 gånger. Två personer miste livet i eldsvådor i fjol.

Uppdrag som gällde trafikolyckor var 301 till antalet, vilket är 42 färre än år 2021. Årets allvarligaste trafikolycka skedde i Hornhattula i Borgå i början av oktober. Två personer omkom och åtta skadades i en kollision mellan två bilar.

Akutvården hade över 13 000 uppdrag

Akutvården larmades sammanlagt 13 163 gånger i fjol. Under de senaste fem åren har antalet uppdrag rört sig mellan 12 500 och 13 500 per år.

Sammanlagt 5013 var brådskande A- eller B-klassens uppdrag. Uppdrag där ambulansen inte transporterar patienten till sjukhus ökar stadigt: i fjol var 43,8 procent av uppdragen så kallade x-uppdrag. Det betyder att patienten till exempel vårdades på platsen eller fick instruktionen att söka sig till vård på egen hand.

Målen för säkerhetsfortbildningar överskreds

Riskhanteringens uppgiftsområde gjorde sammanlagt 3564 granskningsuppdrag och -insatser år 2022. Inom den periodiska tillsynen uppnåddes målen till 100 procent. Inom självutvärderingen av brandsäkerheten i småhus fokuserade man på parhus. Räddningsverket skickade cirka 1800 blanketter för självutvärdering av brandsäkerheten till parhusinvånare, svarsprocenten var 89.

Räddningsverket och avtalsbrandkårerna ordnade sammanlagt 100 evenemang och fortbildningar som involverade säkerhetskommunikation. Via dem nåddes nästan 9200 personer, vilket är 9 procent av områdets befolkning. Via säkerhetsfortbildning nåddes 4 procent av befolkningen, vilket var mer än målet på 3 procent.

Under året gjordes sammanlagt 21 brandundersökningar. Av de här överskred sju den officiella undersökningströskeln, det vill säga att branden ledde till antingen egendomsskador på över 200 000 euro, allvarliga personskador eller omkomna.
 

Itä-Uusimaa

Det senaste