Takaisin

Helsingin pelastuslaitokselle yli 400 000 euroa EU-rahoitusta CBRNE-hankkeeseen

Julkaisuajankohta 28.3.2024 9.44
Tiedote
Pelastajat suojahaalareissa
Pelastuslaitos on saanut EU-osarahoituksen CBRNE-valmiuksien parantamiseksi.

Sisäministeriö on myöntänyt sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) EU-rahoitusta Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kalustohankintoihin, joilla vahvistetaan laitoksen varautumista vaativiin CBRNE-tilanteisiin, joihin liittyy kemiallisia aineita, biologisia taudinaiheuttajia, radioaktiivisia aineita, ydinaseita tai räjähteitä.

EU:n osarahoittamalla hankkeella kehitetään Helsingin ja Uudenmaan pelastuslaitosten suorituskykyä vaarallisia aineita sisältävissä onnettomuuksissa ja tahallisesti aiheutetuissa tilanteissa hankkimalla Helsingin pelastuslaitoksen käyttöön CBRNE-aineiden mittaamiseen ja analysointiin soveltuvia nykyaikaisia laitteita sekä pelastajien työturvallisuutta parantavia suojavarusteita.

”Olemme hyvin kiitollisia EU:lta saamastamme rahoituksesta. Sen tukemana vahvistamme kyvykkyyttämme riskiskenaarioiden mukaisissa tilanteissa toimintaympäristön muuttuessa. Jatkossa voimme entistä paremmin varustautuneena tarjota haastaviin CBRNE-tilanteisiin liittyvää erikoisosaamistamme Helsingin ja koko Suomen alueella. Rahaston tuki onkin tukea koko Suomen pelastustoimelle ja kansalaisten turvallisuudelle”, sanoo pelastusjohtaja Marko Rostedt.

Pelastuslaitokset ovat ainoita välittömässä lähtövalmiudessa olevia organisaatioita, jotka kykenevät pelastamaan ihmiset vaarallisen aineen vaikutusalueelta, puhdistamaan vaaralliselle aineelle altistuneet ihmiset ja antamaan heille tarvittavaa ensihoitoa. Vaarallisia aineita sisältäviä tilanteita varten Helsingin pelastuslaitoksella on erikoiskoulutettuja pelastajia ja ensihoitajia sekä tilanteiden vaatimusten mukaan varusteltu pelastusyksikkö ja nopeasti pystytettäviä puhdistuslinjastoja.

”CBRNE-tilanteet ovat aina haastavia ja monimutkaisia. Olennaista tilanteen alussa on aineen havaitseminen ja tunnistaminen, johon vaaditaan tehokasta ja suorituskykyistä mittaus-, ilmaisu- ja analysointikalustoa. Lisäksi välittömän vaaran alueella toimimiseen ja ihmisten pelastamiseen tarvitaan parhaat mahdolliset suojavarusteet työturvallisuuden takaamiseksi”, kuvaa vaativiin CBRNE-tilanteisiin liittyvää pelastustyötä hankkeen projektipäällikkö, palomestari Sami Lindberg.

Sisäisen turvallisuuden rahaston (asetus EU 2021/1149) ohjelman hallintoviranomaisena toimii Suomessa sisäministeriö, joka myönsi Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen hankkeelle hankeavustusta 75 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 437 835 euroa.

Helsinki

Uusimmat