Tillbaka

Räddningsverk fick över 400 000 euro av EU för att stärka CBRNE

Utgivningsdatum 28.3.2024 9.44 | Publicerad på svenska 28.3.2024 kl. 10.26
Pressmeddelande
Brandmän i skyddsoveraller
Räddningstjänsten har fått EU-delfinansiering för att förbättra CBRNE-kapaciteten.

Inrikesministeriet har beviljat Helsingfors stads räddningsverk EU-finansiering ur den interna säkerhetsfonden (ISF) till upphandling av materiel för verket, med vilken man stärker dess beredskap för krävande CBRNE-lägen avseende kemiska ämnen, biologiska sjukdomsalstrare, radioaktiva ämnen, kärnvapen eller sprängämnen.

Projektet finansieras delvis av EU och är ägnat att utveckla prestationsförmågan hos räddningsverken i Helsingfors stad och Nyland vid olyckor med farliga ämnen, och vid uppsåtligen orsakade situationer, genom att upphandla såväl moderna apparater åt dem för att mäta och analysera CBRNE-ämnen som skyddsutrustning till förbättring av arbetarskyddet för räddarna.

”Vi är mycket tacksamma för finansieringen som vi fick av EU. Med den stärker vi vår beredskap inför lägen enligt riskscenarierna när verksamhetsmiljön förändras. Framdeles kan vi med bättre beredskap än tidigare erbjuda vår specialkompetens kring krävande CBRNE-lägen inom Helsingfors och i hela Finland. Bidraget ur fonden är ett bidrag till hela Finlands räddningsväsende och för medborgarnas säkerhet”, säger räddningschef Marko Rostedt.

Räddningsverken är de enda organisationerna som ständigt är klara för utryckning och kan rädda människor ur influensområdet för farliga ämnen, rengöra människor som utsatts för ett farligt ämne och ge dem nödvändig akutvård. Helsingfors stad har specialutbildade räddare och akutvårdare för situationer med farliga ämnen, liksom även räddningsenheter med utrustning efter kraven vid situationerna samt reningslinjer som kan läggas ut snabbt.

”CBRNE-situationerna är alltid utmanande och invecklade. Det är väsentligt i början av en situation att ämnet observeras och identifieras, och till det behövs en effektiv och prestationsduglig utrustning för mätning, detektion och analys. För aktion i det direkta riskområdet och för att rädda människor behöver man även bästa möjliga skyddsutrustning för att garantera arbetarsäkerheten”, beskriver projektchefen, brandmästare Sami Lindberg räddningsarbetet i krävande CBRNE-lägen.

Inrikesministeriet är förvaltningsmyndighet i Finland för Fonden för inre säkerhet (förordning (EU) 2021/1149), som beviljade ett projekt vid Helsingfors stads räddningsverk ett projektbidrag på 75 procent av godtagbara totala kostnader, men dock högst 437 835 euro.

Helsinki

Det senaste