Takaisin

Ensihoidon palveluita joudutaan tehostamaan keväällä 2024

Julkaisuajankohta 4.1.2024 10.44
Tiedote
ambulanssin kylki

Ensihoitopalveluihin joudutaan tekemään muutos keväällä 2024. Askolaan sijoitetun ympärivuorokautisessa valmiudessa olevan ensihoitoyksikön eli ambulanssin valmiusaikaa vähennetään.

22.4.2024 alkaen ambulanssi on valmiudessa ainoastaan 12 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Muutoksen on sovittu olevan voimassa vuoden 2024 loppuun asti.

Muutoksen taustalla on hyvinvointialueuudistuksen mukanaan tuoma uusi rahoitusmalli. HUS:illa on ensihoidon järjestämisvastuu, ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa palvelut. Mallin perusteella HUS on myöntänyt ensihoitopalveluille määrärahat valmiuden ylläpitämiseen vuonna 2024. Itä-Uudellamaalla määrärahat eivät riitä kattamaan nykyisten kaltaisten ensihoitopalveluiden kustannuksia.

Tehostamistoimenpide kohdennettiin siihen ensihoitoyksikköön, jonka tehtävämäärät ovat vähäisimpiä. Kiireellisimmät ensihoitotehtävät hoidetaan myös vuonna 2024 lähimpien ja tarkoituksenmukaisimpien ensihoito- ja ensivasteyksiköiden avulla, riippumatta siitä, minkä alueen yksiköstä on kyse.

Ensihoitopalveluun joudutaan tekemään myös muita sopeuttamistoimenpiteitä vuoden 2024 aikana. Näidenkään ei toivota näkyvän ensihoidon asiakkaille tai vaarantavan potilasturvallisuutta.

 

 

Uusimmat