Tillbaka

Akutvårdens tjänster måste effektiveras våren 2024

Utgivningsdatum 4.1.2024 10.44
Pressmeddelande
ambulans fotograferad från sidan

Räddningsverket i Östra Nyland är tvunget att göra en förändring i akutvårdstjänsterna våren 2024. Beredskapstiden för akutvårdsenheten i Askola minskas. Hittills har enheten, det vill säga ambulansen, varit i beredskap dygnet runt.

Från och med 22.4.2024 är ambulansen i beredskap endast 12 timmar i dygnet sju dagar i veckan. Förändringen är i kraft enligt överenskommelse till slutet av år 2024.

 

Bakom förändringen ligger den nya finansieringsmodell som välfärdsområdesreformen förde med sig. HUS ansvarar för arrangerandet av akutvårdstjänsterna, som produceras av räddningsverket. På basis av modellen har HUS beviljat akutvårdstjänsterna anslag för att upprätthålla beredskapen år 2024. Inom östra Nyland räcker anslaget inte till för att täcka kostnaderna för akutvårdstjänster i sin nuvarande omfattning.

 

Effektiveringsåtgärden riktades till den akutvårdsenhet som har det lägsta antalet uppdrag. De mest brådskande akutvårdstjänsterna ordnas även år 2024 av de akutvårds- och första responsenheter som är närmast och mest ändamålsenliga, oberoende av verksamhetsområde.

 

Akutvårdstjänsterna tvingas genomgå även andra anpassningsåtgärder under 2024. Förhoppningen är att inte heller dessa ska synas hos kunderna eller äventyra patientsäkerheten.

Det senaste