Takaisin

Ympäristövahinkojen torjunnan johtovastuu merellä siirtyy Rajavartiolaitokselle

sisäministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2018 12.12
Tiedote 149

Rajavartiolaitokselle siirtyy alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan johtovastuu merellä 1.1.2019 alkaen. Pelastuslakiin tehtiin tarkistuksia, jotka koskevat muun muassa öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, väestönsuojien rakentamista ja pelastustoimen henkilöstön koulutusta. Tasavallan Presidentti vahvisti pelastuslain muutokset 28. joulukuuta.

Ympäristöonnettomuuksien torjunnan johtovastuu Suomen avomerialueilla siirretään hallitusohjelman mukaisesti ympäristöministeriöltä sisäministeriön hallinnonalalle, käytännössä Rajavartiolaitokselle. Rajavartiolaitos vastaa jo nykyisin meripelastuksen johtamisesta merionnettomuuksissa. Tarkoitus on nopeuttaa merellisen monialaonnettomuuden torjunnan johtamista ja päätöksentekoa. Jatkossa voidaan paremmin hyödyntää pelastusviranomaisten johtamis- ja toimeenpanokykyjä sekä erityisosaamista.

Merellinen pelastustoiminta niin ympäristö- kuin muissa onnettomuuksissa perustuu kustannustehokkaaseen monitoimilaivastoon ja eri toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön. Merellisiä toimijoita ovat esimerkiksi valtion ja kunnan viranomaiset, laivayhtiöt ja vapaaehtoiset toimijat. Ympäristöhallinto tarjoaa jatkossakin ympäristöosaamistaan. Tavoitteena on, että ympäristövahinkojen torjunnan hyvä taso säilyy siirron yhteydessä.

Pelastuslaitokset vastaavat jatkossakin alusöljy- ja aluskemikaalivahingon torjunnasta rannikolla ja saaristossa.

Väestönsuojarakentamisen lupamenettelyä sujuvoitetaan

Pelastuslakia muutetaan niin, että väestönsuojarakentamisen poikkeuslupien käsittely sujuvoituu ja alentaa rakentamisen kustannuksia. Väestönsuojia ei enää tarvitse rakentaa tiettyihin kevytrakenteisiin rakennuksiin. Tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi lämmittämättömät urheilun harjoitusrakennukset, varastorakennukset, ratsastusmaneesit sekä peltirakenteiset hallit. Näihin ei enää tarvitse hakea erikseen vapautusta väestönsuojan rakentamisesta.

Harkintaan perustuvien vapautusten myöntämistä sujuvoitettaisiin siirtämällä päätösvaltaa rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle. Päätöksenteko olisi näin lähempänä rakentajia. Hakijan kannalta viranomaistoiminta olisi selkeämpää, kun väestönsuojarakentamisen poikkeuksista ja helpotuksista päättäisi aina kunnan lupaviranomainen.

Pelastuslain muutoksen lisäksi valtioneuvoston asetusta väestönsuojista muutetaan pidentämällä asukkaiden enimmäissuojautumismatkaa 250 metristä 500 metriin. Tällä helpotetaan useampien rakennuksien yhteisten väestönsuojien rakentamista niin, että ne voivat palvella nykyistä laajempaa aluetta. Asetusmuutos tulee voimaan 1.1.2019.

Sopimuspalokuntalaisten koulutus yhtenäiseksi

Pelastustoimintaan sivutoimisesti osallistuvilta ja sopimuspalokuntalaisilta vaaditaan jatkossa Pelastusopiston opetussuunnitelman mukainen koulutus. Tavoitteena on yhdenmukaistaa koulutusta, edistää sopimuspalokuntalaisten osaamisen suunnitelmallista ja tehokasta kehittämistä sekä pelastustoimen palveluiden yhdenmukaista saatavuutta koko maassa.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Ilpo Helismaa, SM p. 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi
hallitusneuvos Oili Rahnasto, YM p. 0295 250 244, oili.rahnasto@ym.fi
meripelastusasiantuntija Kimmo Ahvonen, RVL p. 0295 421 153, kimmo.ahvonen@raja.fi

Uusimmat