Takaisin

Vastuullisuusraportointi tekee näkyväksi sisäasiainhallinnon kestävän kehityksen työn

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2022 12.00
Uutinen
Ylhäällä keskellä YK:n logo, jonka alla teksti Kestävän kehityksen tavoitteet.

Sisäasiainhallinnon ensimmäiset vastuullisuusraportit ovat valmistuneet. Vastuullisuus kattaa hallinnonalalla niin taloudellisen, ekologisen kuin sosiaalisen vastuullisuuden.

- Vastuu kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisestä kuuluu kaikille hallinnonaloille. Ensimmäistä kertaa laadittu vastuullisuusraportti tuo näkyväksi sisäministeriön hallinnonalalla tehtävää kestävän kehityksen työtä, joka voi monipuolisuudellaan yllättää monet. Hallinnonalallamme tehdyt toimet edistävät monipuolisesti hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita esimerkiksi yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, toteaa sisäministeri Krista Mikkonen.

Valtiokonttorin ohjeen mukaisesti raportoinnin viitekehyksenä toimii YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG). Sisäasiainhallinto näkee kestävän kehityksen vahvasti läpileikkaavana teemana, jonka edistäminen on jokaisen tehtävä. Henkilöstöä pyritään kouluttamaan aiheesta ja vastuullisuus huomioidaan jo poliisien ja rajavartioiden perusopetuksessa. 

Sisäasiainhallinnon vastuullisuusraporteista voidaan esimerkkeinä nostaa esille mm. seuraavat toimet: 

  • Naisiin sekä tyttöihin kohdistuvan väkivallan vähentämistä on edistetty muun muassa syksyllä 2021 eduskunnalle annetulla seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksella. Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulu on tehnyt selvityksen uudeksi Domestic Homicide Review – toiminnon järjestämiseksi poliisissa. Nämä toimet tukevat kestävän kehityksen tavoitetta 5: Sukupuolten tasa-arvo ja sen alatavoitetta 5.2.: Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen.
  • Eriarvoisuuden sekä syrjinnän vähentämiseksi ja yhtäläisten mahdollisuuksien takaamiseksi poliisi on laatinut vuonna 2021 toimenpidesuunnitelman edistämään poliisiorganisaation monimuotoisuutta ja tiivistämään yhteistyötä poliisin ja eri vähemmistöryhmien välillä. Hätäkeskuslaitos suunnittelee jatkuvasti uusia tapoja parantaa hälytyspalveluiden yhdenvertaisuutta. Jo nyt on olemassa esimerkiksi 24/7 tulkkauspalvelu 30 eri kielelle. Nämä toimet tukevat kestävän kehityksen tavoitetta 10: Eriarvoisuuden vähentäminen ja sen alatavoitetta 10.3: Syrjinnän vähentäminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien takaaminen.
  • Kiintiöpakolaisten vastaanotto on tehokas ja vaikuttava tapa auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia pakolaisia. Vuonna 2021 kansallinen pakolaiskiintiö korotettiin hallitusohjelman mukaiselle 1 050 henkilön enimmäistasolle ja kiintiöpakolaisten vastaanottoa onnistuttiin toimeenpanemaan suunnitellusti koronapandemiasta huolimatta. Lisäksi vuosien 2020-2021 aikana Suomi vastaanotti vuonna 2020 tehdyllä valtioneuvoston päätöksellä 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta. Näillä toimilla on tuettu kestävän kehityksen alatavoitetta 10.7: Ihmisten turvallinen, järjestelmällinen ja vastuullinen siirtolaisuus sekä liikkuvuus.
  • Rajavartiolaitoksen ympäristöasioiden hallinta on uudistettu vuoden 2021 aikana. Uusi malli auttaa ympäristönsuojelussa ja vähentää ympäristön saastumisriskejä. Kriisinhallintakeskus on kouluttanut siviilikriisinhallinnan peruskursseilla ympäristöasiantuntijoita sekä avannut Environmental Adviser -tehtäviä asiantuntijoille haettavaksi. Poliisiammattikorkeakoulu ja Rajavartiolaitos ovat kehittäneet verkkokoulutusympäristöjään, mikä vähentää oppilaiden matkustamisen tarvetta. Rajavartiolaitos on lisäksi kehittänyt simulaattoreiden käyttöä harjoitustoiminnan aiheuttaman matkustamisen vähentämiseksi. Nämä toimet edistävät kestävän kehityksen tavoitteita 12: Vastuullinen kuluttaminen ja 13: Ilmastoteot.
  • Poliisin Barnahus-hankkeen myötä lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaa on kehitetty. Lisäksi vuoden 2021 aikana on valmisteltu koulutuskokonaisuutta lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinnasta sekä lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta ja ennalta estämisestä. Nämä toimet edistävät kestävän kehityksen tavoitteen 16: Rauhanomaisten yhteiskuntien edistäminen alatavoitetta 16.2: Lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen. 

- Vastuullisuusraportointi on prosessina myös hyödyllinen. Se, että raportoimme kestävän kehityksen tavoitteiden edistymisestä ja vastuullisuudesta kalenterivuosittain pitää vastuullisuuden kirkkaana mielissä. Se muistuttaa meitä kehittämään toimintaamme jatkuvasti paremmaksi ja tuottamaan yhteiskuntaan mahdollisimman paljon hyvää, tiivistää kansliapäällikkö Kirsi Pimiä.

Hallinnonalan hiilijalanjälki laskee

Sisäministeriö asetti vuonna 2019 antamassaan kestävän kehityksen sitoumuksessa tavoitteeksi hallinnonalan hiilijalanjäljen vähentämiseen 75 % vuoteen 2035 mennessä ja välitavoitteeksi 50 % vuoteen 2027 mennessä. Koronapandemia ja sen myötä etätöiden lisääntyminen sekä virkamatkojen ja erilaisten hankintojen vähentyminen ovat laskeneet sisäministeriön hallinnonalan päästöjä merkittävästi. Hallinnonalalla on pyritty vähentämään hiilijalanjälkeä myös aktiivisin toimenpitein kuten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisella ja autojen käyttövoiman vaihtamisella. 

Uusimmat