Takaisin

Valmiuslain soveltaminen mahdollistaa poikkeamisen työaika-, vuosiloma- ja työsopimuslain säännöksistä pelastustoimessa ja hätäkeskustoiminnassa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2020 12.43
Uutinen
Pelastaja ja paloauto

Eduskunta on 19.3.2020 hyväksynyt valmiuslain soveltamisasetuksen, jolla pelastustoimessa ja hätäkeskustoiminnassa voidaan poiketa työaikalain, vuosilomalain ja työsopimuslain säännöksistä. Asetus on voimassa 13.4.2020 saakka.

Käytännössä asetus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työaikalain ylitöitä ja lepoaikoja koskevista säännöksistä voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä. Poikkeamisilla ei kuitenkaan saa vaarantaa työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä.

Valmiuslaki asettaa myös rajoitteita toimivaltuuksien käytölle: lähtökohta on, että ensisijaisesti on toimittava normaalien toimivaltuuksien mukaan. Valmiuslain toimivaltuudet on siis tarkoitettu käytettäväksi vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin.

Asetus ei koske sopimuspalokuntalaisia, elleivät he ole suorassa virka- tai työsuhteessa asetuksen mukaiseen viranomaiseen.

Sisäministeriön on informoinut asiasta pelastuslaitoksia ja Hätäkeskuslaitosta.

Lisätietoja
pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki, p. 0295 488 419, veli-pekka.hautamaki@intermin.fi 
pelastusosaston lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö, p. 0295 488 413, mika.katto@intermin.fi 

Uusimmat