Takaisin

Uusi opas ohjaa viranomaisten vaaratiedottamista

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2013 11.50
Uutinen

Vaaratiedotteita koskeva laki tulee voimaan 1.6.2013. Uusi laki aiheuttaa merkittäviä muutoksia viranomaistiedotteiden lähettämiseen. Laissa määritellään myös tiedottamisen kanavat sekä viranomaiset, jotka voivat antaa vaaratiedotteen. Uusi vaaratiedoteopas on tarkoitettu vaaratiedotteesta annetun lain soveltamisen tueksi. Opas antaa ohjeita vaaratiedotteen laatimiseen ja lähettämiseen.

Vaaratiedote on tehokas tapa varoittaa väestöä. Vaaratiedotteen antamiseen pitää olla laissa hyväksytyt perusteet. Vaaratiedote voidaan antaa tilanteissa, joissa väestöä on varoitettava hengen- tai terveysvaarasta tai kun ilmenee vaara merkittävälle omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle.

Vaaratiedotteen antavan viranomaisen tulee olla hyvin valmistautunut tilanteisiin, joissa vaaratiedotteen antaminen voi tulla ajankohtaiseksi. Vaaratiedoteoppaan avulla näihin tilanteisiin voi valmentautua, vaikka oppaalla ei voidakaan korvata viranomaisten muuta aktiivista varautumista vaaratilanteista tiedottamiseen. Tähän sisältyy mm. viranomaisten omien vaaratiedote-esimerkkien laadinta.

Opas on laadittu sisäasiainhallinnon viranomaisten toimintaa ajatellen, mutta sitä voidaan soveltaa myös muilla hallinnonaloilla. Vaaratiedoteoppaasta julkaistaan myös ruotsinkielinen versio.

Vaaratiedoteopas (pdf)
Laki vaaratiedotteesta (Finlex)
Uusi laki selkeyttää viranomaistiedottamista vaaratilanteista (tiedote 9.8.2012)

Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki, p. 071-87 88419.
 

Uusimmat