Takaisin

Työryhmä: Pelastustoimen kansainvälinen osaaminen käyttöön kotimaan onnettomuustilanteissa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2019 12.18
Uutinen

Kansainvälisen pelastustoiminnan tulevaisuutta pohtinut työryhmä ehdottaa, että pelastustoimen erityisresursseja, mukaan lukien henkilöstön osaaminen, kehitetään ensisijaisesti kotimaan tarpeita varten. Samalla tiettyjä erityisresursseja kehitetään sopiviksi avunantoon ulkomaille. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi metsäpalo- ja rauniopelastusjoukkoja, esimerkkinä Suomen apu Ruotsin metsäpaloihin kesällä 2018.

Ehdotusten tavoitteena on integroida pelastustoimen kansainvälinen toiminta osaksi päivittäistä toimintaa kaikilla tasoilla. Henkilöstön kansainvälisissä tehtävissä hankittua osaamista ja erityiskalustoa voidaan hyödyntää erityisesti pitkäkestoisissa tulva- tai sortumatilanteissa.

Työryhmä ehdottaa myös, että kansainvälisen pelastustoiminnan koordinaatiotoiminto perustetaan pelastustoimen 24/7 valtakunnallisen tilannekeskuksen yhteyteen. Hälytysjärjestelyt, logistiset järjestelyt ja varastointi suunnitellaan uudelta pohjalta vuodesta 2020–2021 alkaen. Kansainvälisen pelastustoiminnan koulutukset ja harjoitukset integroidaan osaksi Pelastusopiston normaalia täydennyskoulutusohjelmaa ja pelastuslaitosten henkilöstö osallistuu toimintaan samoin perustein kuin muuhunkin täydennyskoulutukseen.

- Nykyisessä turvallisuusympäristössä on entistä tärkeämpää varautua kansainvälisen avunannon lisäksi käyttämään pelastustoimen erityisresursseja tehokkaasti kotimaan onnettomuustilanteissa. Pelastustoimen henkilöstön kansainvälisissä tehtävissä saamaa johtamis- ja muuta osaamista ei ole varaa olla käyttämättä kotimaassa ja pelastuslaitosten arjessa. Samoja resursseja voidaan hyödyntää myös tilanteessa, jossa jouduttaisiin pyytämään kansainvälistä apua Suomeen, työryhmän puheenjohtajana toiminut Veera Parko sanoo.

Työryhmän raportti

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, kansainvälisten asioiden johtaja Veera Parko, p. 0295 488 442, veera.parko@intermin.fi
erityisasiantuntija Pekka Tiainen, p. 0295 488 227, pekka.tiainen@intermin.fi