Takaisin

Työryhmä kannustaa pelastuslaitoksia aktiiviseen, avoimeen ja rohkeaan viestintään

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2018 10.25
Uutinen

Jokaisella pelastuslaitoksella on oltava oma viestintä ja riittävä määrä päätoimisia viestinnän ammattilaisia, jotka suunnittelevat, toteuttavat, koordinoivat, kehittävät ja arvioivat pelastuslaitoksen viestintää. Pelkästään pelastuslaissa mainittujen viestintätehtävien hoitaminen ei riitä. Näin toteaa pelastustoimen uudistushankkeen viestintätyöryhmä, joka laati 12 suositusta pelastuslaitosten ja pelastustoimen viestinnän kehittämiseksi.

Suositusten mukaan viestinnän ammattilaiset tukevat laitoksen muuta henkilöstöä viestinnässä. Hyvin hoidettu viestintä ja sen jatkuva kehittäminen edellyttävät riittävää resursointia. Tällä hetkellä päätoiminen viestintäammattilainen on vain seitsemällä pelastuslaitoksella 22:sta.

Työryhmä katsoo, että aktiivinen, avoin ja rohkea viestintä lisää pelastustoimen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Osaavalla viestinnällä voidaan vahvistaa pelastustoimen roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa turvallisuuden ja varautumisen asiantuntijana.

- Kansalaisilla pitää olla mahdollisuus saada tietoa ja se korostuu esimerkiksi suuronnettomuustilanteissa. Laadukas viestintä lisää sidosryhmien tietämystä ja kansalaisten luottamusta viranomaisiin kaikissa olosuhteissa, työryhmää vetänyt pelastusjohtaja Jarmo Haapanen sanoo.

Lue työryhmän viestintäsuositukset

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jarmo Haapanen, Jokilaaksojen pelastuslaitos, p. 044 4296 001, jarmo.haapanen@jokipelastus.fi