Takaisin

Syksyllä eläköityvä pelastusylijohtaja Pentti Partanen: Motiivia ei ole koskaan ollut vaikea hakea

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.5.2013 13.59
Uutinen

Juuri 66 vuotta täyttänyt sisäministeriön pelastusylijohtaja Pentti Partanen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.10.2013. Partanen näkee pelastustoimen kehittyneen todella paljon hänen uransa aikana. Partasen mukaan parhaillaan on menossa stabiilimpi kausi, mutta taloudelliset haasteet, kuntakentän sekä sote-puolen uudistukset aiheuttavat tulevaisuudessa mahdollisesti isompiakin muutoksia.

Pelastustoimi - mistä on tultu ja mihin ollaan menossa

Partanen peilaa pelastustoimen kehitystä oman uransa vaiheisiin. - Alun perin lähdettiin tilanteesta, jossa palokunnat olivat paikallisia tulipalojen sammutusorganisaatioita. Hätäkeskustoiminta oli hajautunut ja jokaisella viranomaisella oli oma erillinen hätänumeronsa ja keskuksensa. - Urani alkuvaiheessa toimin pelastustoimen koordinaatio- ja yhteistoimintatehtävissä ja jo silloin esitettiin näkemyksiä siitä, että pitäisi pyrkiä parempaan yhteistoimintaan viranomaisten välillä. Myös isommat alueelliset yksiköt ja hätäkeskustoiminnan yhteiset keskukset olivat jo tuolloin tavoitteena.

- Palokuntien rooli on näiden vuosien aikana muuttunut siten, että sammutusorganisaatiosta on tullut yhteiskunnan pelastustoiminnan ydinsuorittajaorganisaatio, jolla on keskeinen johtava ja suunnitteleva rooli. Pelastustoimi nähdään kuntiin perustuvana konsernina, Partanen linjaa.

- Aika monelle on yllätys se, että pelastustoimi on kokonaisbudjetiltaan selvästi rajavartiolaitosta suurempia mutta poliisia pienempi. Henkilömäärältään se on näitä molempia suurempi. Pelastustoimessahan on se erikoisuus, että suuri osa henkilöstöstä on vapaaehtoisia ja sivutoimisia. He kaikki tekevät ensilinjan työtä erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, Partanen painottaa.

- Pelastustoimen rooli myös lääkinnällisten ensihuoltopalvelujen tuottajana on entistä vahvempi. Lähes kaikissa suurissa kaupungeissa ja taajamissa pelastustoimi pyörittää kiireistä sairaankuljetustoimintaa. Kaikkialla maassa pelastustoimi vastaa ns. ensivastetoiminnasta, jolloin sairastuneen tai onnettomuuteen joutuneen luokse tulee palokunnan yksikkö, joka tekee esim. henkeä pelastavan ensiavun.

- Viimeaikaiset myrskyt ja tulvat ovat myös osoittaneet laajoihin ja pitkäkestoisiin tilanteisiin varautumisen tärkeyden sekä kunnissa että apua tarjoavissa organisaatioissa.

- Tulevaisuudessa konserniajattelu vahvistuu ja ennaltaehkäisy korostuu. Tämä tulee näkymään myös yksittäisen palomiehen työssä. Työ ei ole vain hälytysten odottamista, vaan ennaltaehkäisevissä tehtävissä toimimista.

Henkilökohtainen eläkeikä jo ylitetty

Pentti Partanen on ollut virassa jo pari vuotta yli henkilökohtaisen eläkeiän ja on samalla toteuttanut yleispoliittista tavoitetta työurien pidentämisestä. - Sisäministeriön pelastusosastolla hyvin monet ovat olleet töissä senkin jälkeen, kun ovat saavuttaneet eläkeiän. Tämä mielestäni osoittaa, että työyhteisö ja työilmapiiri ovat olleet positiivisia ja työt mielenkiintoisia.

Suunnitelmia eläkepäiville

- Olen sellainen ihminen, että osaan myös olla tekemättä mitään. Toki on myös monia kilometrejä kävelemättä, lenkkeilemättä, pyöräilemättä ja hiihtämättä.

- Voisin myös harkita vakavasti, jos tarjolle tulisi mielenkiintoisia projektiluonteisia työtehtäviä esimerkiksi kansainväliseltä kentältä. Seuraajani työhön en kuitenkaan missään nimessä sotkeennu.

- Joka tapauksessa minulla on ollut mielenkiintoinen tehtäväkenttä, motiivia ei ole ollut koskaan vaikea hakea.

Uusimmat