Takaisin

Suomi lähettää asiantuntija-apua Mosambikiin Idai-syklonin aiheuttaman katastrofitilanteen hoitamisessa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2019 14.03
Tiedote 24/2019

Suomi vastaa YK:n humanitaarisen avun toimiston sekä Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta saatuun avunpyyntöön lähettämällä asiantuntija-apua Mosambikiin. Sisäministeriö on päättänyt lähettää suomalaisen ICT-asiantuntijan Mosambikiin auttamaan tietoliikenneyhteyksien jälleenrakentamisessa. Myös muita suomalaisia asiantuntijoita on tarjottu avuksi tulvatuhojen hoitoon. Asiantuntija-avun lähettämisen käytännön järjestelyistä vastaa Pelastusopisto.

Ensimmäinen Pelastusopiston kautta Mosambikiin lähetettävä asiantuntija on matkalla alueelle. Hän työskentelee osana Kansainvälisen humanitaarisen kumppanuusverkoston (International Humanitarian Partnership, IHP) tiimiä erityisesti viestiyhteyksien rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyvissä tehtävissä. Operaation alustava kesto on noin kuukausi.

Apua pyydetty myös EU:n pelastuspalvelumekanismilta

Mosambikin hallitus on pyytänyt kansainvälistä apua tilanteen hoitamiseen myös EU:n pelastuspalvelumekanismilta, johon Suomi kuuluu. Useita Suomen kansainvälisen pelastustoiminnan (Finn Rescue Team) asiantuntijoita on ehdolla myös unionin pelastustiimin tehtäviin. Unionin pelastustiimi toimii yhteistyössä muiden alueella toimivien humanitaarisen avun organisaatioiden kanssa muun muassa koordinoinnin, logistiikan, tiedonhallinnan ja analysoinnin tehtävissä.

Mosambikiin iski maaliskuussa Idai-sykloni, joka saattaa YK:n mukaan olla eteläisen pallonpuoliskon pahin sään aiheuttama katastrofi. Syklonin reitillä Mosambikissa oli arvioiden mukaan 1,7 miljoonaa ihmistä.

Kansainvälinen pelastustoiminta perustuu valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön

Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille ja sen vastaanottamista Suomeen luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien tai onnettomuuksien jälkeen, jolloin maan omat resurssit eivät riitä.

Suomessa avunantokapasiteetin koordinaatiosta ja ylläpidosta vastaa sisäministeriö. Pelastusopisto vastaa asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja muodostelmien logistiikasta sekä kansainvälisen pelastustoiminnan käytännön toteuttamisesta. Pelastusopisto toimii lähetettävien asiantuntijoiden työnantajana.

IHP on kahdeksan valtion verkosto, jonka tavoitteena on tukea humanitaarisen avun organisaatioiden, pääosin YK:n alaisten järjestöjen toimintaa alueella, esimerkiksi rakentamalla ja ylläpitämällä majoitus- ja toimistotiloja sekä viestiyhteyksiä. Suomen lisäksi toimintaan osallistuvat Tanska, Viro, Saksa, Luxemburg, Norja, Ruotsi ja Iso-Britannia.

Lisätietoa IHP toiminnasta

Lisätietoja:

ohjaus- ja kehittämisjohtaja Taito Vainio, sisäministeriö, p. 0295 488 423, taito.vainio@intermin.fi
valmiussuunnittelija Jukka Räsänen, pelastusopisto, p. 050 448 7955, jukka.rasanen@pelastusopisto.fi (käytännön järjestelyt, IHP, asiantuntijoiden haastattelupyynnöt)

Uusimmat