Takaisin

Sisäministeriö, Huoltovarmuuskeskus, Kyberturvallisuuskeskus ja Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap tiedottavat:
Suomi ja Ruotsi tekevät laajaa ja monipuolista yhteistyötä varautumiskysymyksissä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2022 8.01
Tiedote

Yhteistyö yhteiskunnan siviilivalmiuden ja varautumisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä on tärkeä osa Suomen ja Ruotsin yhteistä varautumista. Maiden varautumisasioista vastaavien viranomaisten päälliköt tapaavat Helsingissä perjantaina 29.4. Kahdenvälinen tapaaminen on ensimmäinen laatuaan ja asialistalla ovat niin yhteiskunnan siviilivalmius ja varautuminen, huoltovarmuus kuin kyberasiatkin. 

- Turvallisuusympäristössä viime aikoina tapahtuneiden muutosten myötä on entistäkin tärkeämpää, että Suomi ja Ruotsi tekevät tiivistä, läheistä ja välitöntä yhteistyötä kaikilla tasoilla. Turvallisuuteemme kohdistuvat globaalit haasteet ovat monitahoisia. Turvallisuusympäristömme muutosten lisäksi kyse on myös ilmastonmuutoksesta ja digitaalisen yhteiskunnan haavoittuvuuksista, sanovat viranomaispäälliköt.

Tapaamiseen osallistuvat Ruotsin valmiusviraston (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) uusi pääjohtaja Charlotte Petri Gornitzka, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä, suunnittelu- ja analyysiosaston johtaja Axel Hagelstam työ- ja elinkeinoministeriön alaisesta Huoltovarmuuskeskuksesta (HVK) ja ylijohtaja Sauli Pahlman Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Tiivis lähialueyhteistyö vahvistaa viranomaisten osaamista ja tehostaa toimintaa

Varautumisyhteistyö kokoaa yhteen useita eri valtionhallinnon toimijoita niin Suomessa kuin Ruotsissa. Kahdenvälinen yhteistyö kattaa niin siviilivalmiuden, varautumisen ja pelastustoimen kuin huoltovarmuudenkin.

Suomen sisäministerin ja Ruotsin oikeusministerin helmikuussa 2021 allekirjoittama yhteistyölinjaus siviilivalmiuden, varautumisen ja pelastustoimen alan yhteistyön tiivistämisestä on nyt tärkeämpi kuin koskaan. Yhteistyö on edennyt vuonna 2021 muun muassa EU:n ja Naton siviilivalmiuden sekä yhteisten harjoitusten, tilastoinnin ja tutkimuksen osalta. Ministerit Morgan Johansson ja Krista Mikkonen tapasivat maaliskuun puolivälissä Helsingissä ja korostivat maiden välisen tiiviin yhteistyön tärkeyttä.

MSB:n ja HVK:n välinen huoltovarmuusyhteistyö noudattaa yhteisesti vuosille 2021–2025 laadittua strategista yhteistyösuunnitelmaa. Tähän strategiseen yhteistyösuunnitelmaan sisältyy Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa tehtävä kyberturvallisuusyhteistyö.

Suomella ja Ruotsilla on myös vuodelta 1992 peräisin oleva kahdenvälinen huoltovarmuussopimus, jossa on sovittu taloudellisesta yhteistyöstä kansainvälisissä kriisitilanteissa.

Suomen ja Ruotsin yhteistyö on monipuolista ja tiivistä poliittisella tasolla, virkamiesten kesken ja kentällä tapahtuvassa operatiivisessa työssä.

Kokouksensa jälkeen 29.4. viranomaispäälliköt osallistuvat julkiseen dialogiin Hanasaaressa otsikolla ”When Crisis Comes -  Swedish-Finnish Cooperation in Civil Defence”.

Lisätietoja:
pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, p. 0295 488 400, kimmo.kohvakka@govsec.fi 
suunnittelu- ja analyysiosaston johtaja Axel Hagelstam, Huoltovarmuuskeskus, p. 0295 051 112, axel.hagelstam@nesa.fi 
ylijohtaja Sauli Pahlman, Kyberturvallisuuskeskus, p. 0295 390 577, sauli.pahlman@traficom.fi 
MSB:n lehdistöosasto, p. 010-240 44 44, kommunikation@msb.se