Takaisin

Sisäministeriön lainsäädäntösuunnitelman tilannekatsaus ilmestynyt

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2014 10.47
Uutinen

Lainsäädäntösuunnitelman tilannekatsaus on ilmestynyt. Katsaus perustuu lakihankkeiden toukokuun tilanteeseen.

Lainsäädäntösuunnitelmassa on tietoja ministeriössä käynnissä olevista ja vuosina 2014 - 2018 käynnistyvistä lainsäädäntöhankkeista. Suunnitelmaan sisältyy myös tietoja ministeriön toimialan EU-säädöshankkeista ja kansainvälisiä sopimuksia koskevista hankkeista sekä eduskunnalle annettavista selonteoista ja selvityksistä.

Ministeriön internetsivuilla seurataan lainvalmisteluhankkeiden etenemistä niiden vahvistamiseen asti. Sivulta voi myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiin.

Sisäministeriön lainsäädäntösuunnitelma, tilannekatsaus toukokuu 2014
Lainvalmisteluhankkeet