Takaisin

Sisäministeriön hallinnonalalla suurimmat lisäykset itärajan esteaitaan ja pelastustoimeen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2022 13.32
Tiedote

Hallitus esittää vuoden 2023 talousarvion täydennyksessä sisäministeriön hallinnonalalle yhteensä noin 217 miljoonaa euroa.

Pelastajakoulutettavamäärän lisäykseen valmistautumista ja Ukrainan materiaaliapua jatketaan 

Sisäministeriön toimintamenoihin esitetään 0,4 miljoonan euron lisäystä, jolla turvataan hyvinvointialueiden pelastustoimien ohjauksen lisäresurssitarpeet. Ensi vuoden talousarvioon esitetään kokonaan kehyksen ulkopuolista, EU:lta saatavaa määrärahaa, noin 60 miljoonaa euroa liittyen EU:n pelastuspalvelumekanismin mukaiseen CBRN-varastointiin. CBRN-hanke käynnistyy, mikäli EU myöntää kyseessä olevan määrärahan. Pelastusopistolle esitetään 0,51 miljoonan euron lisäystä pelastajakoulutettavamäärän lisäämisen valmisteluun. Ukrainan sodasta aiheutuvaan siviilipuolen materiaaliapuun esitetään 5 miljoonan euron lisäystä. Vapaaehtoisten pelastuslentotoiminnan kattojärjestölle, Suomen Lentopelastusseuralle, esitetään 0,2 miljoonan euron tilapäistä avustusta vuodelle 2023.

”Venäjä on viime päivinä jälleen kiihdyttänyt iskujaan Ukrainan siviilejä kohtaan. Julmalle sodalle ei näy loppua, joten avuntarve jatkuu. Suomi on toimittanut Ukrainaan siviilipuolen materiaaliapuna muun muassa varavoimalaitteita, lääkkeitä ja majoitteita. Jatkamme avun antamista Ukrainan pyyntöjen mukaisesti. Toivon, että suomalaisten halu auttaa säilyy korkeana”, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen. 

”Pelastuspalvelut ovat tärkeitä niin normaaliaikoina kuin kriisiaikoina. Hallitus jatkaa täydentävässä talousarviossa varautumista pelastajien koulutusmäärien kaksinkertaistamiseen Suomea vaivaavan pelastajapulan ratkaisemiseksi”, jatkaa ministeri Mikkonen.

Rajaturvallisuutta vahvistetaan itärajan esteaidalla

Rajavartiolaitokselle esitetään 139 miljoonaa euroa itärajan esteaidan ensimmäisen vaiheen rakentamiskustannuksiin. Esteaidan pilottihanke käynnistetään vuoden 2022 neljännessä lisätalousarviossa myönnetyllä 6 miljoonan euron määrärahalla. Pilottihankkeesta saatuja kokemuksia hyödynnetään hankkeen myöhemmissä vaiheissa.

”Hallitus esittää ensi vuodelle Rajavartiolaitoksen esityksen mukaista rahoitusta, josta on ollut yhteisymmärrys myös eduskuntapuolueiden parlamentaarisessa kokouksessa. Rahoituksella on tarkoitus aloittaa raja-aidan rakentaminen osalle itärajaa pilottihankkeen kokemusten pohjalta. Rajavartiolaitos arvioi kriittisiin kohtiin rajaa rakennettavan aidan lisäävän merkittävästi rajaturvallisuutta etenkin hybridivaikuttamistilanteissa, joissa Suomea yritettäisiin painostaa laajamittaisella maahantulolla”, sanoo sisäministeri Mikkonen.

Poliisille lisäyksiä varautumiseen ja uuden lainsäädännön toimeenpanoon

Poliisille esitetään 1,5 miljoonan euron lisäystä varautumiseen ja valmiuteen. Hallituksen esityksen mukaisiin ajokorttilain uudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin esitetään 1,21 miljoonaa euroa ja vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan hallituksen esityksen taloudellisiin vaikutuksiin 0,191 miljoonaa euroa. 

Nato-jäsenyyteen varautumiseen lisäys Rajavartiolaitokselle

Rajavartiolaitokselle esitetään 1,2 miljoonaa euroa Suomen tulevaan Nato-jäsenyyteen liittyvänä lisäystarpeena. Muiden hallinnonalan virastojen osalta määrärahatarpeisiin on tarkoitus palata myöhemmin vuoden 2023 ensimmäisessä lisätalousarviossa. 

Lisätietoa
talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513, kati.korpi@govsec.fi
erityisavustaja Mikko Jalo, p. 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (ministerin haastattelupyynnöt) 

Uusimmat